Vanaf 1 juli 2024 is het verboden een glazenwasser-bedrijf in Zaandam-Oost te vestigen zonder vergunning. In heel Zaanstad hebben glazenwassers een vergunning nodig om te mogen werken. Een ‘exploitatievergunning glazenwassen’ in Zaanstad kost € 1.877,95.

Bij Zaanstad zijn zo’n 90 keer aanvraagformulieren opgevraagd. Bij de gemeente zijn inmiddels 33 aanvragen daadwerkelijk binnengekomen. De aanvragen zijn nu in behandeling, per 1 juli kunnen ze worden afgegeven of geweigerd.

Zaanstad nam de maatregel om een eind te maken aan de intimidatie, criminaliteit, geweld, witwassen, uitbuiting, zwart werken, uitkeringsfraude, mensenhandel, illegale huisvesting en belastingontduiking die gepaard gaat met de huidige praktijk van glazenwassers uit Zaandam-Oost.

Niet iedereen krijgt een exploitatievergunning. De exploitant en de bedrijfsleider mogen niet onder curatele of bewind staan en geen ‘slecht levensgedrag’ vertonen. In de afgelopen drie jaar mag “geen vergunning van de exploitant of een van de bedrijfsleiders van het bedrijf zijn ingetrokken wegens het aantasten van de openbare orde, aantasting van het woon- en leefklimaat. Een bedrijf mag ook niet om deze redenen gesloten zijn geweest.”

Bibob

Aanvragers krijgen te maken met een Bibob-procedure. Dat onderzoek maakt het lastiger voor de leden van de eerder veroordeelde Turkse familie Y. en hun handlangers een vergunning te krijgen. In 2017 zijn twee broers van de Zaandamse familie en vier handlangers veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, voor witwassen en overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Volgens Zaanstad is dit criminele samenwerkingsverband nog altijd zeer actief binnen de branche. De Nationale Politie ziet “deze personen als leidend binnen de malafide Zaanse glazenwassersbranche.”

De regels houden een vestigingsvergunning voor glazenwassers in Zaandam-Oost en een lapvergunning voor heel Zaanstad in:

  • Het is verboden zonder een vergunning van de burgemeester een bedrijf, dat glazenwassen als bedrijfsmatige activiteit verricht, te vestigen of gevestigd te hebben, dan wel gevestigd te houden in Zaandam–Oost, meer specifiek de wijken Poelenburg – Peldersveld – Kogerveldwijk – Zaandam-Zuid – Hoornseveld en de Rosmolenwijk.
  • Het is verboden zonder een vergunning van de burgemeester de bedrijfsmatige activiteit glazen- wassen uit te voeren binnen de gemeente Zaanstad.

De regeling gaat alleen voor particuliere klanten gelden, de zakelijke markt valt erbuiten. Aanvankelijk wilde Zaanstad ook een verplichting om alleen giraal (per pin of digitaal betaalverzoek) te laten betalen, maar dat lijkt juridisch onmogelijk.

Schijnconstructies

De glazenwassers-praktijken in Zaandam-Oost zijn door de Turkse familie opgezet met een ‘leger’ van uitgebuite Turks-Bulgaarse glazenwassers die via schijnconstructies werken, stelselmatig worden onderbetaald maar er ook niet voor terugschrikken concurrenten en klanten te intimideren en geweld te gebruiken. Andere glazenwassers zijn bedreigd en geïntimideerd, waarbij ook geweld gebruikt is.

Uit de toelichting bij de regeling bleek dat in Poelenburg en Peldersveld in 2022 350 bedrijven stonden ingeschreven die zich bezig hielden met glazenwassen of soortgelijke activiteiten. En er zijn glazenwassersbedrijven die zich volgens Zaanstad helemaal niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Uit verklaringen over bedreigingen en intimidaties door Zaanse glazenwassers wordt gesproken over 250 tot 300 glazenwassers die voor het ‘criminele samenwerkingsverband’ zouden werken.

Ook zou er sprake zijn van “inbraakgolven die plaatsvinden rondom de periode dat de Zaanse glazenwassers in een bepaalde omgeving waargenomen zijn.”

De glazenwassers komen veelal uit Oost–Europa, met name uit Bulgarije. Ze worden meestal met kamerverhuur gehuisvest in Zaandam–Oost, “in panden die in eigendom zijn van (leden van) het criminele samenwerkingsverband of (zakelijke) relaties daarvan.” Daarbij is volgens Zaanstad ook regelmatig sprake van woonfraude.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bronnen: Website Zaanstad, ‘Aanwijzingsbesluit glazenwassersbranche als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit’, woordvoerder burgemeester Hamming, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan (glazenwassers in Poelenburg).