Dagblad het Volk beschreef op zondag 25 april 1921, dus 100 jaar geleden, een bezoek van de begeleiders van een kindertrein, aan Zaandam. Tussen 1917 en 1924 werden er grote groepen Hongaarse en Oostenrijkse kinderen naar Nederland gebracht om daar aan te sterken. De voedselsituatie in Oostenrijk en Hongarije was zeer nijpend aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.

De reizen werden o.a. georganiseerd door katholieke en ook door socialistische organisaties. De begeleiders van zo’n Weensche Kindertrein bezochten 100 jaar geleden Zaandam, de eerste Nederlandse gemeente met een socialistische burgemeester: Kornelis ter Laan (vanaf 1914).

Het bezoek en het verslag getuigt van grote internationale proletarische solidariteit, de begeleiders werden door het gemeentebestuur ontvangen en er werd afgesloten met het zingen van de Internationale in Ons Huis. Die pasgebouwde nieuwe buurt die bezocht werd, was de P.L. Takbuurt vlakbij het gemeentehuis. P.G. (partijgenoot) Jacobs was bestuurslid van ZVH. Ook SDAP-wethouder en loco-burgemeester Donia (van de Doniastraat) komt in het verslag voor. Uiteraard werd ook het Czaar Peterhuisje bezocht.

Dank aan Giljam Klijn voor de tip, foto boven van burgemeester Ter Laan (bij een andere gelegenheid) uit het gemeentearchief Zaanstad.

Een kindertrein in 1924