Volkstuinvereniging Nut & Genoegen werd vorig jaar 100 jaar. Door corona kon dat niet gevierd worden. Dit jaar werd het ingehaald. Burgemeester Hamming kwam persoonlijk een Koninklijke Erepenning aan de 100-jarige uitreiken.

Dat was een bijzondere gebeurtenis, Hamming had het in zijn carrière nog niet eerder bij de hand gehad. Het ereteken “symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.”

Op 1 mei 1920 werd de vereniging opgericht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden plannen gemaakt door een aantal tuinders. Zij richtten de Vereniging Volkstuinen Zaandam op met als doel “het volkstuinieren als ontspanning te bevorderen, het bevorderen van kennis van bloem en plant en het propageren van het nut der volkstuinen.”

Toen in 1920 het eerste volkstuincomplex werd opgericht, heette dat ‘Oorlog’ omdat de grond werd gehuurd van het Departement van Oorlog. In 1953 werd de naam gewijzigd in Nut & Genoegen. De vereniging is de oudste volkstuinvereniging van Zaandam (volgens de voorzitter zelfs van Zaanstad).

De vereniging is te vinden aan het begin van de Havenstraat in Zaandam, meteen na de snackbar rechtsaf.

Hieronder eerst de foto’s (inclusief de penning, de oorkonde voor Piet Hoogwaerts die al 50 jaar lid is, de toespraak en de koffie) en daaronder een gesprek met voorzitter Ruud Rijks over bouwplannen, boerenkoool, spruiten, kousenband en de wachtlijsten,