‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om een Cultuurcluster te realiseren?’

Dat wordt de vraag waarover het volk – ja wij! – zijn m/v hoofd mag gaan buigen tijdens een referendum dat zal worden gehouden op woensdag 20 juni van dit jaar. 

Zojuist werd dat unaniem besloten door de gemeenteraad van Zaanstad.

Hier vind je genoeg leesvoer om je terdege te kunnen voorbereiden.

En dit werd getwitterd.