Een jaar pollers heeft wel het verkeer in het centrum verminderd maar de kans op een bekeuring bij negeren, meeliften, tegen de richting inrijden, lang stilstaan of passeren van de pollers, lijkt vrij klein.

Vanaf 1 januari 2017 zijn er 35 bekeuringen uitgeschreven bij de verkeerspalen: 20 bij de Czaar Peterstraat, 15 bij de Beatrixbrug.

De camera’s bij de pollers (die tussen 12:00 en 18:00 op op koopavonden omhoog zijn) mogen niet gebruikt worden om  overtreders te pakken.

Zaanstad heeft dat wel gevraagd bij het Openbaar Ministerie maar daar geen toestemming voor gekregen. Het is het belangrijkste probleem van Zaanstad met de pollers.