Positief uit de Schildersbuurt…

“Maandag 28 maart is er een begin gemaakt met het planten van nieuwe bomen langs de Jan van Goyenkade.

Van de geplande 6 prunussen en 11 Perzische ijzerhoutbomen staan er 6 met hun wortels in de grond. Door stevige palen ondersteund.

Dat is een hoopvol begin. Nu de rest nog.”

50woordenfoto

Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. 1000 vinden we teveel van het goede, maar foto’s van zaken waar we tegenaan liepen, voorzien wij (of jij!) nu en dan van 50 woorden.

Foto en tekst van Jan Schoen (onder het werk, boven het resultaat)

Ook een foto met 50 woorden? Stuur ze aan De Orkaan.