Slipjesboom…

De kerstboom op het pleintje is onlangs weer geplaatst. En versierd. Ietwat anders dan anders deze keer. Corona zet in 2020 alles op zijn kop. Ook in Oostknollendam.

Geen gezamenlijke ontsteking van de lichtjes. Zelfs geen ballen en slingers erin, maar honderd kleurige strings. Sponsors: Contactcommissie en Wala Wormerveer (?).

50woordenfoto

Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. 1000 vinden we teveel van het goede, maar foto’s van zaken waar we tegenaan liepen, voorzien wij (of jij!) nu en dan van 50 woorden. 

De foto is van Jaap Leegwater uit Oostknollendam, Bart van der Laan zorgde voor de toelichting (dat vraagteken is ook van Bart, we kunnen dus niet instaan voor de betrouwbaarheid van de mededeling over de sponsor – maar wij zouden het wel een goede actie vinden – we telden ook geen 100 slipjes).

Ook een foto met 50 woorden? Stuur ze aan De Orkaan.