De steekproef is niet representatief stelt Zaanstad. Maar toch: 71% van de respondenten bij een Zaanpanel-onderzoek wil dat vuurwerkoverlast wordt teruggedrongen. 

In 2019-2020 wil Zaanstad opnieuw bewonersinitiatieven voor vuurwerkvrije buurten. Maar B&W steunt ook het idee van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen te organiseren.

Ruim 1400 mensen vulden de enquête van het Zaanpanel in: 40% van de respondenten had ‘enigszins’ last van vuurwerk. 31% heeft er (heel) veel overlast van en 29% ervaart geen of nauwelijks overlast van vuurwerk aldus de gemeente.

Zaanstad heeft afgelopen jaarwisseling voor het eerst bewonersinitiatieven voor het instellen vuurwerkvrije zones gefaciliteerd.

“Bewoners konden met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken in hun straat, rondom een pleintje, speeltuin of aangrenzend aan een park. Afgezien van het beschikbaar stellen van borden om gebieden te markeren, hebben de gemeente en politie geen ondersteunende of handhavende rol gehad hierin.”

Zaanstad gaat in de dierenwelzijnsnota bekijken wat de mogelijkheden zijn om onevenredige verstoring van broedende dieren door vuurwerk tegen te gaan. Dat zou overigens weinig invloed hebben op Oud en Nieuw, maar wel op vuurwerkshows die in andere periodes worden georganiseerd.

Foto: bord ‘Vuurwerkvrije buurt’ bij ’t Veldpark in Zaandam (De Orkaan)