84 woningen Blok (Krommenie) definitief gesloopt

het blok krommenie

Parteon heeft besloten 84 huizen aan het Blok definitief te slopen in plaats van te renoveren. De bouwkundige staat van de woningen en de funderingen zijn slecht volgens de woningcorporatie.

Op de plek van de huizen komt nieuwbouw waarbij rekening is gehouden “met het karakter van de buurt en de cultuurhistorische elementen van de huidige woningen”.

De plannen voor sloop van woningen aan het Blok in Krommenie dateren al van begin vorig jaar. Bewoners hebben van Parteon een ‘terugkeergarantie met huurdifferentiatie’ gekregen (“we realiseren huizen met verschillende huurprijzen zodat terugkeer voor huurders ook mogelijk is.”)

Een groot deel van de bewoners is overigens nog steeds geen voorstander van sloop.

Zaanstad wil eigenlijk voorwaarden verbinden aan herbouw van woningen met cultuurhistorische waarde, maar die voorwaarden zijn nog niet officieel vastgesteld. Parteon zegt toe ze:

“waar mogelijk mee [te nemen] in de nieuwbouw van het Blok. Als door nieuwe en extra regels de kosten aanzienlijk stijgen, dan gaat de corporatie er vanuit dat er ook subsidies beschikbaar komen.”

De voorwaarden zullen gaan over o.a. het stratenpatroon, de gevels, kapvormen, het soort stenen dat gebuikt wordt en het materiaal en de vorm van de kozijnen. Parteon is nu niet akkoord gegaan met dergelijke regels.

De sloop van vijf woningen is inmiddels begonnen. Een groot deel van de bewoners in fase 1 van het project heeft al een andere woning gevonden.

De nieuwe woningen worden energieneutraal volgens Parteon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>