De N514, een provinciale weg die loopt van de N246 bij Wormerveer tot aan Wormer (de Ned Benedictweg), blijkt uit onderzoek hoog te scoren op het gebied van ‘ongevalsdichtheid’ en ‘ongevalsrisico’. De N514 behoort tot de top-10 onveiligste N-wegen.

Adviesbureau Sweco heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar onveilige N-wegen.

De N514 scoort het hoogst op het gebied van ongevalsdichtheid, wat staat voor het aantal ongevallen per kilometer weglengte. Tussen 2017 en 2021 waren er twee dodelijke ongelukken en zes ‘slachtoffer-ongevallen’ op de weg. De weg is relatief druk met ruim 13.000 motorvoertuigbewegingen (met) per etmaal. De is is één van de vier ‘onveiligste N-wegen’ van Nederland volgens het rapport.

Het rapport toont aan dat 22,4 procent van alle verkeersdoden op N-wegen vallen, terwijl slechts 5 procent (!) van de weglengte N-weg is.

Extra veiligheidsmaatregelen

Een motie van PVV-kamerlid Barry Madlener om inzicht te krijgen in de gevaarlijkste N-wegen van Nederland kreeg vorig jaar steun van de voltallige kamer, waarna adviesbureau Sweco aan de slag ging. De resultaten van het rapport werden dinsdag 11 april gepresenteerd.

Verkeersminister Mark Harbers (VVD) meldt aan de Tweede Kamer dat het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor extra veiligheidsinvesteringen op Rijkswegen. Daarnaast was door het vorige kabinet al 25 miljoen euro uitgetrokken voor ‘bermmaatregelen’, staat in de brief.

‘Het onderzoek bevestigt dat aandacht nodig blijft voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van N-wegen.’

Slechts 8 procent van de N-wegen in Nederland worden beheerd door het Rijk, terwijl meer dan 90 procent in handen is van de provincies. Het Rijk biedt wel ondersteuning, inclusief financiële ondersteuning, aan andere wegbeheerders.