Iemand die zich Annemiek noemde op Airbnb, dreef daar een hotel-keten met vijf huizen, met in totaal bijna 40 bedden. Onder de naam Mitchell, verhuurde ze (m/v) een ‘big house’ in Zaandam met 12 bedden.

Nadat De Orkaan over de zaak schreef, veranderden Annemiek en Mitchell hun naam in Farah en pasten hun foto aan. Farah verhuurt nu zes huizen in de Zaanstreek en eentje in Purmerend.

Het imperium lijkt zich uit te breiden. In Wormerveer zijn er volgens bronnen van De Orkaan opnieuw twee woningen gekocht door de exploitant, tegenover de twee panden in de Weverstraat die nu al worden aangeboden.

Het is duidelijk dat het niet om een particulier gaat die zijn (m/v) eigen huis verhuurt. De eigenaar zegt dat ze hem/haar waarschijnlijk niet te zien krijgen (“Most of the time I will not be there to let you in”). De sleutels moeten via een code uit een kastje naast de deur worden gehaald.

Permanent verhuurd

Getuige de reviews op Airbnb zijn de meeste huizen gedurende 2019 vrijwel permanent verhuurd geweest, en wie de beschikbaarheid checkt, ziet dat ze gedurende heel 2020 geboekt kunnen worden.

(Bij een bezetting van 50 procent zou het hele zaakje zo’n € 60.000 toeristenbelasting opgebracht moeten hebben in 2019.)

Kortom: permanente bedrijfsmatige verhuur van woonhuizen.

Om welke huizen gaat het?

In Zaandam gaat het om Ooievaarsstraat 18 (10 gasten, 4 slaapkamers, foto onder), Westzijde 159B (8 gasten, 4 slaapkamers) en Westzijde 191/191A (de twee laatste worden samen en apart verhuurd, 11 gasten, 4 slaapkamers). Ook worden er door Farah (vroeger Mitchell) twee appartementen boven elkaar aan de Stationsstraat 68 (12 gasten in 4 slaapkamers) verhuurd. Ook dit pand wordt in totaal of apart verhuurd (foto boven).

In Wormerveer verhuurt Farah twee huizen (Weverstraat 45 en 47). De huizen worden apart of gezamenlijk (16 of meer gasten, 8 slaapkamers) verhuurd. Na het verschijnen van het eerste artikel meldden bronnen uit Wormerveer dat deze huizen door Parteon aan de exploitant, een inwoner van Purmerend, zijn verkocht. Nrs 32 en 34 zijn via een particulier aan dezelfde eigenaar verkocht.

Parteon

Sandra van der Woude, communicatieadviseur bij Parteon meldt dat woningen van de woningcorporatie eerst aan sociale huurders aangeboden worden, dan pas aan anderen. Volgens de koopakte is er een zelfbewoningsplicht, inclusief een boeteclausule.

Parteon checkt drie maanden na overdracht bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of er inderdaad zelf gewoond wordt (wat in het geval van twee panden aan één koper uiteraard lastig is), maar “in enkele gevallen wijken we weloverwogen van deze regels af.”

Handhaving?

Sinds twee jaar belooft Zaanstad beleid. Wethouder Dennis Straat stuurde in februari 2018 een brief aan de raad waarin hij maatregelen aankondigde om een halt toe te roepen aan “het langdurig en onrechtmatig onttrekken van woningen aan de woningmarkt (door deze structureel te gebruiken voor logiesverstrekking)”. De hoofdbewoner moest zich registreren, er zou een meldplicht van (vakantie)verhuur komen, het bijhouden van een nachtregister werd verplicht en er zou een maximale verhuurtermijn voor particuliere verhuur komen.

De maatregelen kwamen er niet en handhaving al helemaal niet: “In de praktijk ontbreekt het de gemeente aan mogelijkheden om informatie in te winnen, om op te kunnen treden bij verboden situaties.” Daarom moesten er dus nieuwe regels komen (voor de zomer van 2018).

Bestemmingsplan

Gert Jan Bakker die de zaak in eerste instantie op Twitter aankaartte, kreeg wel antwoord van de gemeente, bedrijfsmatige verhuur is mogelijk een overtreding van bestaande regels:

“Op het moment dat iemand zijn/haar woning beschikbaar stelt voor toeristen die er steeds een paar dagen blijven en weer vertrekken, wijzigt de functie van de woning in die van een recreatiewoning. Het bestemmingsplan regelt het gebruik en bestemming van gronden. Afhankelijk welke bestemming de grond daarin heeft waarop de woning is gebouwd, is dit wel of niet toegestaan. De gemeente kan op dit moment alleen ingrijpen als er verhuurd wordt aan meer dan vier personen in meer dan twee kamers (APV). Het aantal dagen is nu niet vastgelegd.”

30 dagen

De gemeente zegt tegen Bakker de site van Airbnb nauwlettend in de gaten te houden “om tegen dit soort excessen op te kunnen treden.” Van deze zaak is dan ook een melding gemaakt voor afdeling Gebruikstoezicht.

Ook kondigt Zaanstad nieuwe regels aan:

“De gemeente is bezig met het opstellen van richtlijnen, om negatieve neveneffecten van particuliere vakantieverhuur tegen te gaan. AirBnB valt hieronder. De richtlijnen worden omgezet in regels waardoor gehandhaafd kan worden. De regels worden echt strenger, Naast het betalen van € 7,- toeristenbelasting per gaat een maximum van 30 dagen verhuur per jaar gelden.”

Raadslid Roland van Braam vraagt om actie, wethouder Mutluer belooft nieuwe regels en ‘extra handhaving;.’

 

Max 4 personen? nee: 12. Overlast? Ja, de buren klaagden over lawaai.

12 mensen airbnb klachten

ooievaarsstraat 18 airbnb orkaan jan 2020