Alles wordt anders in Achtersluispolder: wonen, sporten, werken, winkelen, uitgaan en naar school…

Van alle bouwprojecten die Zaanstad de afgelopen jaren heeft aangekondigd, is de transformatie van de Achtersluispolder van slordig bedrijventerrein tot bruisend woon- en werkgebied, wel de meest ambitieuze.

Er moeten ‘veel’ woningen komen, met daarnaast ruimte voor bedrijven, winkels, scholen, sportvoorzieningen en culturele activiteiten. De Orkaan sprak met wethouder Hans Krieger (VVD) over de recent gepubliceerde ‘ontwikkelstrategie’.

De omvang van het plangebied, waar nu ook de hele ‘Thorbeckezone’ bij wordt gerekend, is zo groot dat Zaanstad het in delen wil gaan ontwikkelen, eerst het gebied rond Pakhuis de Vrede en het ‘Sluisgebied’. Daar moet voor 2030 gebouwd worden, de rest wordt daarna ontwikkeld. Wat ‘veel’ is, wordt niet concreet benoemd, maar uit eerdere stukken blijkt dat het gaat over 9.000 à 10.000 woningen voor het hele gebied.

‘geen rijtjeshuis met een tuintje’

Volgens Zaanstad wordt het een “aantrekkelijk gemengd werk-woongebied met stedelijke voorzieningen en hoge dichtheden.” Dat ‘hoge dichtheden’ duidt op veel woningen maar ook op hoogbouw. Krieger:

“De fasering is nodig omdat we zo in kunnen inzetten op het snelst haalbare. Die 9 à 10.000 is overigens een ambitie en geen heilig aantal. Verdichting betekent dat we hier en daar de hoogte in gaan, een ‘rijtjeshuis met een tuintje’ ga je hier niet krijgen. Maar er komt ook veel groen in het gebied.”

Ondernemers spelen een sleutelrol in de ontwikkeling, er zijn bijna 400 bedrijven (150 grondeigenaren) in het gebied. Zaanstad hoopt op de ontwikkeling van ‘nautisch kwartier’ (40 bedrijven in het gebied zijn ‘haven-gerelateerd’).

“De eerste bouwactiviteiten verwacht ik over zo’n 5 jaar. We hebben in het gebied als gemeente zelf weinig grondposities. Daarom zijn we ook in gesprek gegaan met ondernemers. Die overigens voor een deel daar gewoon kunnen en willen blijven, denk bijvoorbeeld aan jachthavens en bedrijven voor de jachtbouw.

We gaan ondernemers niet uitkopen, we willen dat ze getriggerd worden om zelf in gesprek te gaan met ontwikkelaars over transformatie”

Sluisgebied en de Vrede

Het Sluisgebied (zie kaartje) krijgt woningbouw, dat zal gaan om zo’n 1.500 à 3.000 woningen. Rondom het Barndegat zou ruimte zijn voor ongeveer 750 woningen. De verwachting is dat de komst van windturbines de bouw waarschijnlijk niet dwars zal zitten:

“Alle plannen die er zijn voor windturbines moeten niet strijdig zijn met de woningbouwplannen. Daar houden wij ons aan, daar houdt Amsterdam zich aan. Dat is nog niet gedetailleerd uitgewerkt.”

Onder de kaart met de vijf deelgebieden van de Achtersluispolder en boven de Thorbeckezone, eerst worden Sluiskwartier (rechts) en MAAK.Park de Vrede (onder) gerealiseerd. Artikel gaat door onder kaartje.

MAAK.Park de Vrede ligt te dicht bij de havenactiviteiten van Amsterdam. De kans dat het Amsterdamse Havenbedrijf daar via procedures woningbouw dwars gaat zitten – zoals ze eerder deden bij het Hembrugterrein – wordt zo groot geacht dat daar geen of nauwelijks woningbouw wordt overwogen. Gister maakte Tony Chocoloney bekend dat ze afzien van een chocoladefabriek/kantoor en pretpark in de Vrede. Ook kan er een jachthaven komen en wordt het een stop in de nieuwe toeristische fietsroute.

“We gaan buiten de milieuzone van het Havenbedrijf bouwen. Niet rond de Vrede, maar wel dieper in het gebied.”

Er is volgens Krieger wel belangstelling van een hoteleigenaar geweest, “maar een concreet uitgewerkt plan is er nooit gekomen.”

HOV, sneltram, metro?

Zonder Hoogwaardige OV-verbinding (HOV) is grootscheepse woningbouw in het gebied vrijwel onmogelijk, in alle voorstudies en eerder bekendgemaakte plannen, en ook in het Zaans Mobiliteitsplan, wordt uitgegaan van een HOV-verbinding, die tenminste hoogfrequent snelbusverkeer of een sneltram inhoudt, of misschien wel een metro. In de nieuwe plannen wordt echter een voorzichtiger toontje aangeslagen:

“Wanneer in de toekomst in samenwerking met andere overheden wordt besloten om een HOV-verbinding aan te leggen die de Achtersluispolder verbindt met de stadscentra van Amsterdam en Zaanstad, leidt dat tot andere afwegingen voor de gemeente (de komst van een HOV-verbinding beïnvloedt de mobiliteitsvraag en maakt hogere dichtheden mogelijk).”

‘Wanneer’ – het lijkt erop dat die HOV dus niet zeker is? Krieger:

“Een HOV-verbinding is randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van het gebied, ook voor de ‘aanhechting’ met Amsterdam-Noord. Als die er niet komt hebben we een probleem.”

En die metro? “De Noord-Zuidlijn ligt er nu ook, ik laat het idee nog niet los.”

Dam tot Dam fietsroute

Wat er wel komt – althans, daar wordt in het plan veel stelliger over gesproken – is de (toeristische) Dam tot Dam fietsroute die van het centrum van Zaandam naar Amsterdam grotendeels langs het water loopt. Onder meer via een nieuwe brug over zijkanaal H. Voor die oeververbinding is al financiële dekking. Er wordt zelfs gedacht over een fietstunnel (of pont) naar het Hembrugterrein.

Financieel zijn de plannen nog niet rond, er is sprake van een ‘aanzienlijk tekort’. Zaanstad hoopt op steun van ‘Rijk, provincie en regio’ en via een bijdrage van de Woningbouwimpuls (WBI) geld voor de infrastructuur. Daarmee moet de Sluispolderweg geschikt gemaakt worden voor intensiever gebruik en de langzaam verkeer-verbindingen tussen Achtersluispolder en het stadscentrum worden verbeterd. Volgens Krieger ziet de kans dat die WBI-subsidie er komt “er goed uit”.

Het zou voor Krieger die door de VVD uit Purmerend werd gehaald aan het begin van deze coalitieperiode, wel eens de laatst grote klus kunnen zijn, het is in ieder geval:

“het meest spannende dossier in mijn portefeuille, een prachtige visie waar over is nagedacht, en ook een prachtig gebied.”

Het interview werd afgenomen via Teams, onder een selectie uit de gelaatsuitdrukkingen van Krieger.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Dré Prijs

  Wonen binnen de plofzone? Ik bedoel Oiltanking Amsterdam ligt op 450 meter van het kerngebied van de Achtersluispolderplannen. Is dit wel verstandig? Als die boel ontploft ligt er in Zaandam Zuid een hoop tegen de vlakte. Is dat risico wel meegewogen in de plannenmakerij? Is überhaupt wel eens nagedacht over de risico’s voor Zaandam Zuid van al die chemische shit aan de overkant van kanaal? Ik denk onvoldoende.

 • Suzanne Serton

  Alleen maar hoogbouw, maar wel veel groen. Waar heb ik dit eerder gehoord? O ja, bij de aanleg van de Bijlmer. Dat bleek geen succesformule te zijn.

  • R. Kreuger

   Vergeet de ultra lage Zaanse parkeernorm niet. Het wordt daar vast heel gezellig en probleemloos.

  • Een toeristische fietsroute klinkt geweldig. Met een brug over het zijkanaal H. Dus afslaan op de zuiddijk naar industiegebied achtersluisploder,op zoek naar ’the bridge to nowhere’ om vervolgens op het bestaande fietspad van Amsterdam te komen.
   Aan de ‘bridge to nowhere’ is geen onderzoek aan vooraf gegaan, is ook voorlopig helemaal niet nodig, maar door afspraken in het verleden tussen ambtenaren van Zaandam & Amsterdam is deze tot stand gekomen. Geen weg meer terug dus. Raar maar waar.

 • Michel Keizer

  Ze laten het Vijfhoekpark toch wel met rust hoop ik!!,

 • Adriaan van Tulpenbaard

  De Achtersluispolder is een industrie terrein, het zou heel geschikt zijn voor die lelijke gigantische Windturbines waar er zo veel van nodig zijn voor 2030, want ze passen daar wel mooi tussen die bedrijven daar. Maar om daar nou woningen te bouwen, vooral ook omdat mensen niet graag tussen de bedrijven willen wonen.

 • Louis Dirksen

  Bij prachtig zomerweer met een NO wind schijnt de uitvliegroute altijd tussen vijf en tien over Oostzaan en de Achtersluispolder te gaan. Jarenlang zomeravondlijk tuin”genot” brengt mij helaas tot deze conclusie. Sterkte, toekomstige bewoners……

 • Bert Versteeg

  Louis, je hebt niet goed gelezen want er komen geen rijtjeshuizen met tuintjes!
  Over alles is blijkbaar eens nagedacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *