Anneke van Dok: kwaad

Met de herdenking en de 5 meiviering nog in het vooruitzicht volgde ik met verontwaardiging de Orkaanberichten over de verfilming van de biografie van Erik Schaap.

Dat zijn boek Walraven van Hall, premier van het verzet de basis vormt voor de film Walraven van Hall bankier in het verzet, wordt door NLfilm in alle talen ontkend.

Het is niet voor het eerst dat een doorwrocht werk ‘slordig’ wordt bejegend. Ook de rechten van acteurs en fotografen worden niet altijd in acht genomen, wanneer het product dat zij tot een succes hebben gemaakt, wordt gebruikt of doorverkocht.

Een auteur, die geen bestsellers, maar gedegen historische werken schrijft, krijgt slechts een klein percentage van de verkoop. Daarom word ik kwaad als ik het commentaar van de persvoorlichter van NLfilm  van afgelopen week lees. IJskoud wordt beweerd dat niet het werk van Erik, maar talloze andere geschriften tot bron van de film hebben gediend. Je hoeft Wikipedia maar even in te tikken om er achter te komen, dat er inderdaad veel vermeldingen zijn: maar nagenoeg allemaal onder de naam Erik Schaap. De Zaanstreek is gezegend met uitgevers en schrijvers, die uit ideële overwegingen over de geschiedenis van hun bakermat en zijn helden publiceren.

De uitgave Eisendrath een verzonken familie van Erik  Schaap werd mogelijk door een bedelactie, die tegenwoordig fundraising wordt genoemd. Dankzij mijn en vele andere bijdragen houd ik het historische boek nu in mijn handen.  De associatie met Walraven van Hall als financier van de februaristakers en ondergedoken joden is snel gemaakt.

Ik denk ook aan het unieke boek De Zaanse Volkstaal van Dr. G.J Boekenoogen, dat werd uitgegeven door de Stichting Uitgeverij Noord- Holland en, ter gelegenheid van 150 jaar drukkerij Heijnis, werd  bewerkt door Klaas Woudt voor een heruitgave. Klaas Woudt werd voor zijn omvangrijke oeuvre met de cultuurprijs van Zaanstad  gelauwerd.

Ik ben trots op de Zaanse auteurs, die in de literaire salons van het Zaantheater met eerbied worden behandeld. Van professionals, die hun succes baseren op de noeste schrijfarbeid van onze Erik Schaap verwacht ik eenzelfde respect. Een gevoel voor fatsoen past een filmbedrijf dat een integer mens als Walraven van Hall als onderwerp kiest.

Anneke van Dok

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *