Aris van Broekweg krijgt Short stay (maar wat is dat eigenlijk?)

Zaanstad heeft een omgevingsvergunning verleend om aan de Aris van Broekweg 4A en 8A in Zaandam short stay locaties te vestigen.

Daarvoor moet tijdelijk (5 jaar) van het bestemmingsplan worden afgeweken. Maar wat is ‘short stay’ eigenlijk?

Op de website van Zaanstad levert de zoekterm ‘short stay’ niks op. In een brief van wethouder Dennis Straat van februari 2018 wordt wel gesproken over “tijdelijke verhuur zoals Short Stay en migrantenhuisvesting” maar wat ‘short’ is, staat daar niet in.

Online is er ook weinig duidelijkheid. Het gaat om tijdelijke verhuur waarbij het bestemmingsplan belangrijk is (dat hier wordt aangepast) en de woonruimtewet (als het bv. om onttrekking gaat, maar dat lijkt hier niet van toepassing omdat het hier om bedrijfspanden gaat).

Wel wordt duidelijk dat het zeer onduidelijk is. In de hotelbranche (short stay is daar een soort hotelverhuring) vinden ze minstens 7 dagen en maximaal 30 dagen ‘short’. Daarna wordt over ‘long stay’ gesproken. Maar wat gaat hier gebeuren? Een soort hotel? Kamerverhuur? Arbeidsmigranten? Hoe lang verblijven huurders daar?

Rectificatie

De aankondiging van Zaanstad was een rectificatie; het adres was bij de eerste publicatie op 17 juni onvolledig, toen ging het alleen om 4A, nu ook om 8A. De bezwaartermijn is verlengd tot 8 september 2020.

Om welke panden gaat het? Op het kaartje hieronder is dat aangegeven. Rechts naast de steeg van 4A zit Sexclub Baccara, links naast 8A zit Helling (sportartikelen). Tussen 8A en 4A is een kantoorpand (nr 6) dat te koop is. Een echte A-locatie voor een hotel is het niet.

Conflict

Over de panden was een slepend conflict (minstens vanaf 2015) tussen Zaanstad en onderneemster Very Beekhuis die de panden illegaal (volgens Zaanstad) zou hebben verhuurd. Beekhuis stelde dat het anti-kraak was.

Zaanstad wilde dwangsommen gaan innen maar heeft daar later vanaf gezien. In februari 2019 werd aangekondigd dat er gekeken werd naar ‘gelegaliseerd gebruik voor de panden’.

Aris van Broekweg 8A, boven: 4A
Jan Koster deelde deze foto van Baccarat, “wel erg kort stay” aldus het commentaar van Ruud Verhallen

Bronnen: bekendmakingen Zaanstad, kadaster, eerdere berichtgeving De Orkaan, foto’s (augustus 2020) van De Orkaan en Jan Koster.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Ruud Verhallen

  “short”stay Orkaan 😉

 • Henk Brunt

  Erg naar goed Zaansgebruik, eerst gedogen en daarna legaliseren (als je aan de juiste knoppen kunt draaien).

 • hans van loo

  We zijn verguld.

 • Evert Hartog

  Enige tijd geleden, van 2010 tot 2013 heb ik bij de shortstay afdeling van woonstichting de Key gewerkt. Daar werden kamers verhuurd, soms met soms zonder eigen sanitaire voorzieningen, aan buitenlandse studenten. Die verbleven daar maximaal 6 maanden. De prijzen waren aanzienlijk hoger dan voor normale studentenkamers die in de sociale huursector vallen. Er is door de Key flink aan verdiend, de normale bedrijfsvoering kwam onder druk te staan doordat meer mankracht en energie aan deze winstgevende poot werd besteed dan aan de kerntaak van de woonstichting. De regels die in Utrecht gelden, zie link Anna, golden ruwweg ook in Amsterdam.

  • De Orkaan

   Dat Amsterdam en Utrecht een short-stay hadden/hebben is mooi, maar in dit geval gaat het om Zaanstad waar zo’n beleid dus niet is, maar wel afgeweken wordt van het bestemmingsplan vanwege short-stay, terwijl dus niet duidelijk is wat dat is. Een soort hotel? Dan moet er ook toeristenbelasting geheven worden. Kamerverhuur? Waarom noem je het dan niet zo? Migrantenhotel zoals in de Achtersluispolder? Wie exploiteert het dan? Alles duidt op een vreemd stukje gelegenheidswetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *