Zaanstad heeft een omgevingsvergunning verleend om aan de Aris van Broekweg 4A en 8A in Zaandam short stay locaties te vestigen.

Daarvoor moet tijdelijk (5 jaar) van het bestemmingsplan worden afgeweken. Maar wat is ‘short stay’ eigenlijk?

Op de website van Zaanstad levert de zoekterm ‘short stay’ niks op. In een brief van wethouder Dennis Straat van februari 2018 wordt wel gesproken over “tijdelijke verhuur zoals Short Stay en migrantenhuisvesting” maar wat ‘short’ is, staat daar niet in.

Online is er ook weinig duidelijkheid. Het gaat om tijdelijke verhuur waarbij het bestemmingsplan belangrijk is (dat hier wordt aangepast) en de woonruimtewet (als het bv. om onttrekking gaat, maar dat lijkt hier niet van toepassing omdat het hier om bedrijfspanden gaat).

Wel wordt duidelijk dat het zeer onduidelijk is. In de hotelbranche (short stay is daar een soort hotelverhuring) vinden ze minstens 7 dagen en maximaal 30 dagen ‘short’. Daarna wordt over ‘long stay’ gesproken. Maar wat gaat hier gebeuren? Een soort hotel? Kamerverhuur? Arbeidsmigranten? Hoe lang verblijven huurders daar?

Rectificatie

De aankondiging van Zaanstad was een rectificatie; het adres was bij de eerste publicatie op 17 juni onvolledig, toen ging het alleen om 4A, nu ook om 8A. De bezwaartermijn is verlengd tot 8 september 2020.

Om welke panden gaat het? Op het kaartje hieronder is dat aangegeven. Rechts naast de steeg van 4A zit Sexclub Baccara, links naast 8A zit Helling (sportartikelen). Tussen 8A en 4A is een kantoorpand (nr 6) dat te koop is. Een echte A-locatie voor een hotel is het niet.

Conflict

Over de panden was een slepend conflict (minstens vanaf 2015) tussen Zaanstad en onderneemster Very Beekhuis die de panden illegaal (volgens Zaanstad) zou hebben verhuurd. Beekhuis stelde dat het anti-kraak was.

Zaanstad wilde dwangsommen gaan innen maar heeft daar later vanaf gezien. In februari 2019 werd aangekondigd dat er gekeken werd naar ‘gelegaliseerd gebruik voor de panden’.

Aris van Broekweg 8A, boven: 4A
Jan Koster deelde deze foto van Baccarat, “wel erg kort stay” aldus het commentaar van Ruud Verhallen

Bronnen: bekendmakingen Zaanstad, kadaster, eerdere berichtgeving De Orkaan, foto’s (augustus 2020) van De Orkaan en Jan Koster.