Deze week publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau de studie Armoede in Kaart. De meest recente gegevens (uit 2013) worden vergeleken met 2012 en 2007.

In Zaanstad leefde in 2013 8% van de mensen in ‘armoede’, in 2012 was dat 7% en in 2007 4%.

Vergeleken met de andere gemeenten in Zaanstreek/Waterland is Zaanstad koploper, het gemiddelde is 5,4%. Maar buurgemeente Amsterdam daarentegen heeft een armoede-percentage van 14,4.

Het SCP definieert armoede als een situatie waarbij

iemand gedurende een langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

Een alleenstaande heeft minimaal € 971 per maand nodig volgens het SCP (zonder vakantie, uitgaan, sporten, bezoek ontvangen, lidmaatschap bibliotheek etc.). Als je dat wel wilt, komt er bijna € 100 per maand bij. Een paar met drie kinderen heeft minsten € 2000 nodig.

De kaart met alle gegevens is hier te zien.