Wordt er nu eindelijk groen licht gegeven voor het Figaro-complex? Op 30 mei zal de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan voor de appartementen, winkels, horeca, fietsenstalling, Kiss & Ride en taxi-standplaats bespreken. Onlangs zijn de plannen aan de raadsagenda toegevoegd.

Er zijn maximaal 195 woningen ingepland waarvan 30 procent sociale huur, 30 procent middeldure huur en 40 procent vrije sector. Op de onderste twee lagen komt een bewaakte fietsenstalling met 2.400 plekken, een Kiss & Ride en een plek voor taxi’s. Op het niveau van het stadhuis komen ‘commerciële voorzieningen’ (1.500 m2) zoals winkels en horeca (om de plek tot ’s avonds laat levendig te houden).

Eerder noemde Zaanstad het al een ‘complexe’ opgave’: “Figaro is bouwen op een postzegel met veel randvoorwaarden en aandachtspunten.” En pas als Figaro af is kan er gebouwd worden op het Noordse Bosch.

Toekomstvisie en voortgang

Volgens Wethouder Tuijn is Figaro een goede toevoeging aan Zaanstad. “Het Stadhuisplein wordt door deze ontwikkeling afgemaakt en dat is nodig, omdat het een belangrijke verbinding en schakel is in het centrum van Zaandam. Het is de bedoeling dat deze plek bijdraagt aan ontmoeting, verbinding en levendigheid op straat. Daarnaast zorgt Figaro voor het verbeteren en vergemakkelijken van verkeersstromen voor alle bezoekers in dit gebied.”

Momenteel loopt er nog een selectieproces om een ontwikkelaar te kiezen. Meer informatie hierover wordt na de zomer verwacht. De geselecteerde ontwikkelaar zal zowel het ontwerp als de bouw voor zijn rekening nemen. Na goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad, start de beroepsprocedure. Dit is een fase waarin mensen die het niet eens zijn met het besluit, zoals buurtbewoners of bedrijven, bezwaar kunnen indienen bij de rechter. Als alles echter volgens planning verloopt, zal de bouw in 2026 starten. Onze inschatting is dat dan niet eerder dan 2028 kan worden opgeleverd.

De bouw van Figaro gaat Zaanstad geld kosten, in het voorstel staat het een beetje anders, maar daar komt het dus wel op neer: “Ten behoeve van een dekkende gebiedsontwikkeling heeft de raad onder andere middels de begroting gelden beschikbaar gereserveerd voor de uitgaven die gekoppeld zijn aan deze gebiedsontwikkeling.”

Er komen geen autoparkeerplaatsen voor de bewoners, werknemers en bezoekers; en ze krijgen ook geen verkeervergunning voor het parkeren in de buurt, ze kunnen wel in de Hermitagegarage terecht. Alleen als ze mindervalide zijn, wordt er wat geregeld (ten koste van de Kiss & Ride). Maar die kans is klein: “Gelet op de doelgroep wordt de kans hierop als laag ingeschat.” Dat is een interessante analyse, vooral omdat er geen doelgroep genoemd wordt in de stukken (behalve senioren, waarbij de kans op mindervaliditeit toch niet uitgesloten moet worden).

(Voor de lezers met een matig geheugen: hier was inderdaad ooit het Cultuurcluster gepland.)

Alle stukken zijn hier te vinden.

Plangebied Figaro

Hier ons Figaro-dossier.

Door: Nick Boeske. Info: persbericht,  eerder berichtgeving op De Orkaan, Uitgangspuntennotitie Figaro. Foto’s: SCALA Architecten, Zaanstad, De Orkaan.

Zo zag het er uit in augustus 2023