Zonder zelf aanwezig te zijn, speelde VVD-raadslid Casper Davelaar een hoofdrol bij de besluitvorming over het plan voor woon/kantoortoren Figaro die naast het Stadhuis moet komen. Davelaar was net vader van een dochter geworden en liet daarom de raadsvergadering van 30 mei schieten. Burgemeester Hamming waarschuwde aan het begin van de vergadering: bij een even aantal raadsleden (38) konden de stemmen staken waardoor besluiten uitgesteld zouden moeten worden.

En dat gebeurde dan ook. Een amendement van Hanneke Veurink (ChristenUnie) en Mariska Schuttevaer (ROSA) om de kantoorruimte in het gebouw terug te brengen van 10.000 m2 naar 4.0002 kreeg 19 stemmen voor (PvdA, DENK, ROSA, LZ/De Boer, ZDM/Lassooy, PvdD, CU en GL) en 19 stemmen tegen POV, PVV, CDA, DZ, D66, SP en VVD). Als Davelaar aanwezig was geweest was het amendement verworpen. Nu moet in een volgende raadsvergadering opnieuw gestemd worden, dat zou pas op 20 juni worden en wethouder René Tuijn (PvdA) had al gewaarschuwd dat uitstel geen goed plan was omdat de aanbesteding al liep. Burgemeester Hamming hintte al op een extra raadsvergadering om over het plan te stemmen.

Tuijn stelde ook dat een maximale grens in het bestemmingsplan niet betekende dat die 10.0002 er ook echt zou komen, het zou volgens hem ook om 1.0002 kunnen gaan, maar hij kon ook leven met 4.0002. Marianne de Boer (LZ) geloofde daar niet echt in, kantoorruimte was volgens haar een beter ‘verdienmodel’ op die plek. Hanneke Veurink vond dat er sprake was van het ‘verdringen van woningen’ en dat het te vroeg was om nu zoveel kantoorruimte te reserveren, die 4.0002 zou genoeg onderhandelingsruimte geven met ontwikkelaars.

VVD, PVV en POV wilden juist graag veel kantoorruimte.

Augustus 2023

Door Piet Bakker. Bronnen: raadsvergadering, vragen LZ/CU, amendement ROSA/CU eerder nieuws op De Orkaan. Impressie boven van mogelijke invulling Figaro-locatie. Foto onder van de Figaro-plek nu (De Orkaan).