De ruimte voor kantoren in het geplande Figaro-gebouw dat op de plek van het nooit gerealiseerde Cultuurcluster moet komen, neemt fors toe. In vergelijking met de eerste plannen wordt er vier maal zoveel ruimte voor uitgetrokken, nu zo’n 10.000 m2.

De raadsfracties van ChristenUnie en Lokaal Zaans was de wijziging opgevallen en ze vragen zich af wat de onderbouwing is.

Op basis van schriftelijke vragen blijkt dat Zaanstad de aanpassing op twee manieren onderbouwt. Er is volgens de gemeente een ’toenemend tekort aan courante kantoorruimte’, en bovendien zou de uitbreiding ‘de financiële haalbaarheid vergroten’. Dat eerste lijkt een gelegenheidsargument. Het provinciale document waarmee wethouder Tuijn dat beargumenteert, komt al uit september 2022 dus was ook bij de eerste plannen bekend. Het tweede argument lijkt meer hout te snijden maar is nauwelijks te controleren omdat de financiële randvoorwaarden in een geheime bijeenkomst zijn toegelicht.

LZ en CU vragen zich af welke gevolgen het bijvoorbeeld voor verkeer en parkeren heeft (er komen ‘0’ parkeerplaatsen bij het gebouw).

Vanavond wordt het raadsvoorstel in de gemeenteraad besproken.

Door Piet Bakker. Bronnen: raadsagenda, vragen LZ/CU, Vraagraming kantoren Provincie Noord-Holland. Foto van de Figaro-plek is van De Orkaan.