Bestuurders RegioZorg-West aangehouden: miljoenenfraude met PGB

De recherche Zorgfraude van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft deze week de bestuurders / eigenaren van RegioZorg-West aangehouden. De instelling exploiteerde onder meer een opvang in de Schildersbuurt in Zaandam.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhouding gebeurde bij een onderzoek naar fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB) voor circa € 4 miljoen. De gelden waren bestemd voor zorg aan gehandicapte jongeren, maar werden vermoedelijk voor andere doelen gebruikt. Er is beslag gelegd op woningen, auto’s en bankrekeningen.

Behalve dat ze eigenaar waren van de zorginstelling in Zaanstad, was er ook een vestiging in Tilburg: RegioZorg-Zuid. De vestiging in Zaanstad is mei van dit jaar gesloten. In Tilburg wordt gesteld dat beide vestigingen los van elkaar opereerden.

De twee mannen worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte.

Het OM meldt:

De twee zorgbureaus van de verdachten bieden huisvesting en begeleiding aan licht en verstandelijk gehandicapte jongeren en aan jongeren met een ernstige psychische stoornis. De jongeren zouden hun DigiD, bankpasje en bijbehorende pincodes af hebben gestaan. Het vermoeden is dat de bestuurders sinds 2012 voor tientallen jongeren meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd gegeven. Ook zouden PGB-gelden gebruikt worden voor zaken die niet zorg gerelateerd zijn, zoals boodschappen en de huur van panden waarin cliënten konden worden gehuisvest.

Behalve de twee bestuurders zijn volgens het OM nog twee (andere) leidinggevenden gehoord in deze zaak terwijl nog eens vijf ‘rechtspersonen’ worden verdacht. Het onderzoek is eind 2016 gestart, naar aanleiding van een melding van de Gemeente Zaanstad.

PGB

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, hulp en/of begeleiding behoeft, deze kan inkopen. In het dagelijks spraakgebruik wordt het ook wel als ‘rugzakje’ aangeduid.

Rien Schraven, teamleider van RegioZorg-Zuid in Tilburg is maandag de hele dag verhoord door de politie in Tilburg, met als resultaat een “verslag van 11 pagina’s” waaruit volgens Schraven duidelijk wordt dat in Tilburg precies volgens de regels wordt gewerkt.

“Wij werken in Tilburg op totaal andere wijze. Wij hebben niks met deze heren van doen. De berichtgeving van het OM is wat betreft de werkwijze in Tilburg dan ook onjuist.

We hebben wel dezelfde eigenaren maar Zaandam en Tilburg waren aparte BV’s.”

Schildersbuurt

De Zaandamse vestiging (foto boven) was in de Zaandamse Schildersbuurt gevestigd. Het op de website vermeldde telefoonnummer wordt niet beantwoord, “het geheugen van de mailbox is vol.” Op de website wordt gemeld dat de vestiging sinds 1 mei 2017 is gesloten.

Op de algemene website van RegioZorg wordt overigens nog steeds zorg in Zaandam aangeboden.

De woordvoerder van wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad bevestigt dat Zaanstad na het constateren van “merkwaardige zaken” bij RegioZorg-West daarvan melding heeft gedaan bij het ministerie en de inspectie.

Reactie Zaanstad

Deze middag – 28 september 2017 – kwam er ook nog een uitgebreide reactie van Zaanstad:

“Naar aanleiding van onder meer klachten en meldingen van cliënten en uit de Sociale Wijkteams is de gemeente in 2016 een onderzoek gestart naar de besteding van de gelden bij het zorgbureau door de cliënten. De gemeente heeft de directie van het betreffende zorgbureau in juli 2016 laten weten zich ernstige zorgen te maken over de kwaliteit van de zorg die het zorgbureau bood aan (Beschermd Wonen) cliënten aan wie de gemeente een persoonsgebonden budget had verstrekt. Gemeente Zaanstad heeft deze zorgen en mogelijk strafbare feiten die uit het onderzoek naar voren kwamen, gedeeld met de Inspectie van SZW en het OM.

Uit het onderzoek heeft de gemeente geconcludeerd dat de zorgverlening bij meerdere inwoners die op basis van een door de gemeente Zaanstad verstrekte pgb bij het zorgbureau, niet voldeed aan de eisen die de Wmo daaraan stelt. Daarbij waren de cliënten niet voldoende in staat om de kwaliteit van de zorg te beoordelen en regie te voeren over hun pgb. De gemeente wilde daarom dat – in het belang van de cliënten – zo snel mogelijk een eind kwam aan de bestaande situatie en heeft daarom besloten dat inkoop van zorg op basis van een pgb bij het zorgbureau niet meer mogelijk was.

Met de cliënten die onder zorg van de gemeente vielen is gesproken over een alternatief, deze inwoners zijn overgebracht naar een andere woning en/of zorginstelling. De overgang van de bewoners naar een nieuw onderkomen is zorgvuldig begeleid door de Sociale wijkteams in samenwerking met de nieuwe zorgaanbieder.”

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Willemsen

  Wederom wordt aangetoond dat die pgb zo ongelooflijk fraudegevoelig is. En van die fraudes zijn heel wat voorbeelden te vinden op internet. Dus als men de zorg wil reorganiseren dan dient dit onderdeel als een van de eerste aan bod te komen.

  • Martina

   Alles is fraude gevoelig. Ook zorg in natura. Wie geeft aan dat de aantal minuten zorg die wordt gegeven daadwerkelijk zijn geleverd.
   Dacht dat de pgb nu via het SVB zou gaan en niet meer gestort wordt op iemand zijn rekening.

   • luttik

    PGB uitbetaling gaat in opdracht van de betreffende gemeente via SVB naar de zorgverlener nav “werkbriefjes”. Daarop is geen controle dan behalve de handtekening van de zorgvrager/zorgontvanger. Gelukkig maar dat er een wijs wijkteam was………

 • Clemo

  Je verwacht het niet…of toch wel?
  Graaiers..!

 • m

  eindelijk is er iets gebeurd ben blij dat ik het optijd zag aankomen en daar al een paar jaar weg ben verschrikkelijk!

 • hans van loo

  Uitschot.

 • luttik

  Wie een PGB toegewezen krijgt moet ook een eigen bijdrage betalen. Wie niet goed in staat is het PGB te beheren en in goed vertrouwen dit overlaat aan een instelling als deze is overgeleverd aan de graaiers van deze tijd. Maar ook wie wel in staat is een PGB te beheren kan toch slachtoffer worden. In mijn geval slachtoffer van foutieve berekeningen van de eigen bijdrage door het incapabele CAK. De eigen bijdrage vloeit terug in de pot van de gemeente. Laten we hopen dat dit dan de WMO pot is. En waar gaat dat geld dan naartoe? Geen idee! Misschien naar deze fraudeurs? Ik vecht al 4 jaar met het CAK en kan vanwege de belachelijke hoogte van die eigen bijdrage die het CAK mij onterecht berekent geen hulp meer betalen. De bewoners van deze instelling zijn naar ik hoop goed terecht gekomen. Dank aan het oplettende wijkteam.

 • Annoniem

  Ik ben een van de cliënten die dit vreselijke gebeuren heeft mee gemaakt! En ik zal er voor zorgen dat alle handelingen boven water komen, zo ook de mondelinge bedrijgingen naar cliënten toe,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *