Bomenkap Hembrugterrein in de herkansing

Begin dit jaar diende Zaanstad een aanvraag in voor de kap van 175 bomen in het ‘kleibos‘ op het Hembrugterrein. Er werden vragen gesteld, geprotesteerd en mistig gedaan over het totaal aantal bomen dat zou sneuvelen.

Uiteindelijk werd de aanvraag teruggetrokken. Maar op 5 december werd de aanvraag opnieuw gepubliceerd: 175 bomen kappen (waarvan 3 behoudenswaardig). Als compensatie worden  wel nieuwe boompjes geplant in het kleibos.

Het kleibos op het Hembrugterrein is niet verkocht voor woningbouw. De gemeente wil het zelf houden en openstellen voor het publiek. Behalve het kappen van bomen moet ook de bodem gesaneerd worden.

Jaap Keijser van de POV stelde in maart van dit jaar ook al vragen over de bomenkap. Na het lezen van de nieuwe aanvraag diende hij opnieuw vragen in:

“Klopt het dat deze vergunning opnieuw betrekking heeft op 175 bomen in het historische kleibos? Zo ja, waarom is de kap van deze extra 175 bomen dan niet gelijk bij de verleende vergunning in februari aangevraagd?”

Die vraag kunnen wij al beantwoorden: het zijn geen 175 extra bomen maar dezelfde als begin dit jaar.

Keijser is bang dat het stiekeme manier is “om bouwgrond te winnen” en wil ook wel eens weten of Zaanstad de “noodzaak van deze sanering en daarmee samenhangende bomenkap” zou kunnen aantonen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *