Kaalslag op Hembrugterrein in beeld

In de ‘Zaanse Bomenweek’ plaatste Peter Kruit op zijn Facebook-pagina Artillerie Inrichtingen Hembrug deze foto met als bijschrift “Dag vogels, dag insecten, dag amphibieen, dag planten, dag struiken, dag bomen, dag bos… en we zijn nog lang niet klaar. Alles met een blauwe streep komt ook nog aan de beurt.”

Vanuit de lucht is de kaalslag in beeld gebracht. Een gat in het Kleibos. Op het hele Hembrugterrein vallen honderden bomen ten prooi aan bijl of kettingzaag.

In het Kleibos, eigendom van de gemeente, worden ruim 700 bomen gekapt. Dat is een sanering van het terrein van de voormalige schietbaan ten behoeve van recreatief gebruik van het bos. Maar daarnaast worden ook nog eens 175 bomen gekapt op het Hembrugterrein.

Rigoureuze bodemsanering

Jaap Keijser van de POV heeft vragen aan B&W gesteld over de bomenkap. Hij wil weten wat er overblijft van het oerbos als 175 bomen gekapt worden. Omdat er ook nog een “rigoureuze bodemsanering in het Kleibos” wordt uitgevoerd, is Keijser bang dat “er waarschijnlijk weinig tot niets overblijft van dit prachtige monumentale bos.”

Het zou om twee verschillende acties kunnen gaan: de sanering in het Kleibos en 175 gekapte bomen op het stuk Hembrugterrein dat door een projectontwikkelaar voor woningbouw geschikt wordt gemaakt.

Eerder schreven we over de sanering die “in totaal gaat om de kap van maximaal 729 kleine tot grote bomen, nodig om de bodem te kunnen saneren en geschikt te maken voor openbaar (recreatief) gebruik.” Bij die 729 zitten “37 als behoudenswaardig aangemerkte bomen [die] waar mogelijk (…) worden gespaard.” Op 18 oktober 2017 werd echter een vergunning verleend voor het “kappen en herplanten 37 bomen” (maar dat kunnen natuurlijk andere bomen zijn).

Vrijbrief

Keijser zegt tegen De Orkaan:

“De gemeente heeft de mond vol over het behoud van het Kleibos – één van de twee overgebleven oerbossen in Europa – maar lijkt een vrijbrief gegeven te hebben om te kappen. Als die 175 bovenop de 729 komen, blijft er bijna niks meer over. En er is afgesproken de natuurwaarde te behouden.”

De vergunning voor het kappen van de 175 bomen werd op 25 januari 2018 aangekondigd. Het ging om “saneren bodem, kap 175 bomen (waarvan 13 behoudenswaardig) en herplant daarvan in Kleibos (rijksmonument) t.b.v. openstellen voor publiek”. Omdat het een aankondiging betrof kon pas als de vergunning gepubliceerd zou worden bezwaar worden aangetekend. In de mededelingen van 21 februari 2018 wordt de aankondiging nogmaals herhaald. De vergunning is dus nog niet verleend.

Wij hebben de gemeente gevraagd of de 175 onderdeel uitmaken van de 729 of daar bovenop komen. Er worden wel 175 bomen bijgeplant in Kleibos, maar staan de 175 te kappen bomen daar ook? En hoe het zit met die 37: zijn die nu behoudenswaardig of kapwaardig? De woordvoerder van de gemeente:

“de vraag of de 175 bomen onder de eerder genoemde 729 bomen vallen, gaan we niet beantwoorden omdat de Partij voor Ouderen en Veiligheid vragen van dezelfde strekking heeft gesteld en we deze eerst willen beantwoorden. Daarnaast is er nog geen besluit genomen.”

(Het was natuurlijk ook een erg moeilijke vraag. Het antwoord op de vraag naar de 37 – kappen of behouden – komt morgen.)

Zieke bomen

In oktober 2016 stelden Keijser (POV) en Romkje Mathkor (GroenLinks) ook al vragen over de bomenkap. Het college liet weten dat voor het kappen in het Kleibos geen vergunning nodig was, de bomen staan immers op een “niet toegankelijk terrein”. Ook zouden er geen “monumentale bomen” gekapt worden. Het zou eigenlijk om een soort van uitdunnen gaan: “Met name bomen die te dicht op elkaar staan en zieke bomen zijn gekapt”.

Dat laatste lijkt onjuist. Tenzij alle dicht op elkaar staande en zieke bomen toevallig op een kluitje stonden. Hieronder nog eens de luchtfoto van de FB-pagina (klik voor grote versie)

We maakten eerder een filmpje over “729 keer gekapt”.

En zo zag het er voor de ‘sanering’ uit… “Vlak voor de kaalslag op het Hembrugterrein” (Peters Favorieten – YouTube)

 

Deel dit artikel:

6 reacties

 • gmr

  Gezien het terugplantbeleid van de gemeente mogen we ervan uitgaan dat die 875 bomen worden teruggeplant? In dat geval ben ik erg benieuwd waar dat het geval zal zijn

 • Hans Kuyper

  Een van de twee overgebleven oerbossen van Europa? Nou, dat lijkt me niet. Het kleibos is rond 1902 aangeplant. Overdrijven is ook een vak.
  Maar dat maakt de kap niet minder triest natuurlijk.
  Aan de andere kant, als er niet wordt gesaneerd en de toekomstige gebruikers merken dat hun hond na een boswandeling licht geeft in het donker, zou de POV vooraan staan om het college van schandelijke onachtzaamheid te betichten.
  Compleet met beledigende tweets en advertenties, een Motie van Wantrouwen, aangifte bij de politie – het bekende repertoire van de POV, zeg maar.
  Maar nobele vragen hoor, en veel succes.

 • Brabozaankanter

  en dan als gemeente een bomenweek organiseren, schaamteloos….

 • ha

  Ik begrijp de haast van de ontwikkelaar want na 15 maart mag er niet meer gekapt worden. Geval van of te laat vergunning aangevraagd of traagheid bij de gemeente. Maar zonde blijft het

 • Jaap

  Zonde allemaal. Laat gemeente en projectontwikkelaars hun gang gaan en zie wat er van komt.
  Zie ook Einde mobiele artillerie Hembrugterrein op NHNieuws. En dat is nog maar het begin.

 • Mascha Jonkman

  Volgens mij is dit een actie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Uit info op de website van Zaanstad maak ik op dat omstreeks oktober 2017 is overeengekomen tussen RVB en gemeente dat de gemeente het Kleibos om niet in eigendom krijgt overgedragen van het Rijk. Voorwaarde daarbij van de gemeente was dat het terrein gesaneerd zou worden tot tevredenheid van de gemeente. Daartoe zou een Beheer- en inrichtingsplan worden gemaakt.

  Wat nu opvalt is dat kennelijk ergens tussen oktober 2017 en nu het besluit is gevallen dat praktisch het gehele Kleibos gekapt moet worden in het kader van de oplevering van het Kleibos aan de gemeente Zaanstad. Aanvankelijk (januari 2017) vond het RvB nog dat dat ongeveer 200 bomen moesten zijn.

  Ik (en ik denk ook anderen) zouden graag willen weten wat nu in dat beheer- en inrichtingsplan staat, en waarom er zoveel bomen gekapt worden. Is dat uit nader onderzoek gebleken? Is het echt nodig? En waarom wordt op het terrein in het algemeen zoveel gekapt? Wie zet de rode stippen op de bomen?

  Weet de Orkaan dit? Ik probeer deze informatie van de gemeente te verkrijgen maar ben benieuwd of iemand die dit leest meer weet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *