Bouw nieuwe Zaanbrug start in 2017

Pas in januari 2017 zal begonnen worden met de bouw van de nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer. Dat is later dan in eerste instantie was gepland, maar een eerdere start zou betekenen dat de brug dicht is als ook de Velsertunnel wordt opgeknapt. Dat zou tot extra verkeershinder leiden.

In oktober 2015 moet een definitief voorontwerp klaar zijn, in de eerste helft van 2016 volgt de aanbesteding, in januari 2017 begint dus de bouw terwijl de brug in juni 2018 klaar moet zijn.

Bij de bouw van de brug is niet meer gekeken naar andere plekken in de Zaan, die opties zijn al eerder gesneuveld. Wel is gekeken of de brug niet op een andere positie zou kunnen, bijvoorbeeld meer in de richting van Wormerveer.

Daarvoor zijn er vier verschillende varianten bekeken, maar de brug op dezelfde plek houden, bleek de meeste voordelen op te leveren.

nieuwe zaanbrug

Op 13 april wordt een eerste aanzet van het schetsontwerp van de nieuwe brug gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in de Stoomhal in Wormer. Reacties op dit concept worden meegenomen in het voorontwerp. De nieuwe Zaanbrug moet de uitstraling krijgen van een traditionele Hollandse ophaalbrug.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • M.E.Brand

    Ik heb net even gekeken naar de nieuwe brug maar niet kunnen ontdekken dat er een nieuwe Zaanbrug is; volgens mij ligt de oude er nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *