Camping en Lentekabinet mogen van Provincie in Twiske

In een ultieme poging om overnachtingen en festivals in het Twiske tegen te houden, stelde SP-Statenlid Anna de Groot vragen aan GS* over het beheer van het natuurgebied.

De Groot verwees naar een evaluatie van het “Beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” uit 2021. Daaruit zou blijken dat er teveel recreatie in Het Twiske is. Het verbaasde De Groot daarom ook dat in het nieuwe beheersplan overnachtingen zijn toegestaan en er nu ook een hondenkennel kan komen zonder dat daar een vergunning voor nodig is.

De Groot wilde weten of de nieuwe ‘Camping Twiske Haven’ verantwoord is, er wordt juist minder recreatie in Het Twiske geadviseerd. Datzelfde geldt voor het festival Lentekabinet (Landsmeer wil het trouwens niet meer op haar stuk van het Twiske).

Volgens de evaluatie zijn volgens De Groot de instandhoudingsdoelen niet gehaald voor roerdomp, bruine kiekendief, kemphaan, watersnip, visdief, smient, slobeend en meerkoet. Ook de meervleermuis gaat achteruit en het gebied leidt onder stikstof. Overnachtingen en festivals leiden tot verslechtering van de omgeving volgens De Groot.

Gedeputeerde Ilse Zaal – die inviel voor de collega Esther Rommel – gaf geen krimp. De balans tussen recreatie en natuur is prima volgens Zaal. De camping heeft geen significante negatieve effecten op het beheer en is niet in strijd met het natuurbeheerplan. En dat geldt ook voor Lentekabinet. Op de plek van de camping het festivals is intensieve recreatie mogelijk.

“Op verschillende plaatsen in Twiske is de recreatiedruk te groot. Maar behoefte aan recreatie is groot. We nemen om sommige plekken in het Twiske dan ook maatregelen maar niet op de plekken van Lentekabinet en camping. Een festival past binnen de natuurdoelen.”

Deel dit artikel:

17 reacties

 • E. Renkema

  In haar portefeuille o.a. dierenwelzijn. Hoe dit dan valt te rijmen is mij een raadsel. Maar ja als je een stekje in GS hebt wat zal je je dan druk maken. Gelukkig komen er volgende maand verkiezingen, hoop dat D’66 op Ilse Zaal wordt afgestraft.

 • Jolanda Schouten

  Wat erg dit… we staan erbij en kijken ernaar hoe de laatste stukjes natuur om zeep worden geholpen.

 • Bert Versteeg

  Wat mevrouw De Groot allemaal loopt te zeuren weet ik niet maar wat ik wel weet is dat Het Twiske een recreatiegebied is en officieel geen natuurgebied.
  Het is een mooi gebied om te wandelen, te fietsen en te vissen en mensen uit de stad maken met mooi weer massaal gebruik van de strandjes en de speelterreinen, precies zoals het in de jaren `70 bedacht is.
  En voor het onderhoud van het gebied is geld nodig dus logisch dat er enkele festivals worden gehouden, dat er nu een camping komt en dat je voor je auto moet betalen als je het terrein opkomt.
  Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat iedereen die het gebied betreed een kleine bijdrage moet bijdragen.
  Het zou helemaal niet verkeerd zijn om net als in het NH duinreservaat te gaan werken met dag- of jaarkaarten.

 • Louis Dirksen

  Een ieder die een mening heeft over het Twiske, hoe het was, hoe het is en hoe het gebruikt moet worden verwijs ik graag naar het Kerstnummer van de Oudheidskamer Oostzaan waarin integraal het hele project van de ontwerper, mevrouw Pemmelaar, is afgedrukt. Ik geef toe, het is een taai ambtelijk stuk waarover wij in 1972 als Open Werkgroep Oostzaan een fiks aantal avonden hebben mogen meepraten. En inderdaad, Bert heeft gelijk. Zowel het Twiske als Spaarnwoude enik dacht ook nog het Hemmeland waren vijftig jaar terug bedoeld als recreatiegebied.

  Wat in het ontwerp niet in stond gebeurt nu maar in bestuurlijk Nederland geldt gelukkig nog altijd dat wat niet uitdrukkelijk verboden is gewoon toegestaan kan worden. Ik sta zeker niet te juichen bij bonkebonkebonk festivals en helemaal niet op de minder fraaie wijze waarop een en ander bestuurlijk tot stand is gekomen maar zoals gesteld: In het stemhokje kun je tegen de voorstanders stemmen maar naar believen ook voor de tegenstanders.

  We gaan het zien, volgende maand…..

  • Bert Versteeg

   Louis, ik kan me voorstellen dat Oostzaan niet zit te wachten op die festivals.
   Ik zit weleens te vissen bij de molen en als dat grote festival in augustus komt dan rijden er zeker een week lang de hele dag vrachtwagens af en aan om alles op te bouwen, dan zit een deel van Oostzaan een avond in de herrie en vervolgens is er weer bijna een week nodig om alles af te breken.
   Daarom moet Recreatieschap Het Twiske op zoek naar andere geldbronnen.
   En inderdaad, het zou helpen als Zaanstad, Landsmeer, Oostzaan, etc meer subsidie geven maar ook Amsterdam zou een duit in het zakje kunnen doen want Het Twiske is ook aangelegd voor inwoners van Amsterdam Noord.
   En wat ik al zei, laat iedereen die het gebied wil betreden een kaartje kopen.
   2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen is een redelijk tarief.
   Daarnaast zouden ze weekkaarten voor 5 euro voor volwassenen en 2,50 voor kinderen, maandkaarten ( € 10,- en € 5,-) en jaar kaarten ( € 30,- en € 15,-) verkocht kunnen worden.

   • Nico Smit

    Bert,
    Het recreatieschap Twiske-Waterland heeft een eigen vermogen van 5 miljoen.
    Nog even en ze kunnen voortbestaan van de rente.
    Amsterdam draagt bij 600.000, Zaanstad 219.000, Purmerend 162.000, Landsmeer
    41.000 , Oostzaan en Waterland ieder 16.000.
    Zelfs Edam-Volendam betaalt net zoveel als Oostzaan en Waterland samen.
    De provincie Noord-Holland betaalt het meest nml 1.400.000 en daar komt nu steeds het gezeur van festivals vandaan.
    Een festival kan eventueel, maar niet in mei, omdat een broedseizoen niet voorspelbaar is.
    Om eventueel geld binnen te krijgen, vraag 25 Euro per barbeque-eenheid.
    Wordt het een stuk rustiger en minder CO2-uitstoot.

    • l. Boonstra

     Eigen vermogen betekent niet dat je dat op de bank hebt staan. Alle pandjes en andere materieele zaken vallen daar ook onder. Nog even in de boeken zoeken wat het saldo is en niet vergeten dat de rente nul was.

   • Louis Dirksen

    Hej Bert,

    Ik dacht gezien de besluitvorming in de Raad Oostzaan deze raad juist wel zit te wachten op de festivals. Het is nota bene hun eigen voorstel. Dat veel inwoners er niet op wachten is een ander gegeven . In Landsmeer zitten inwoners en Raad er niet op te wachten en die staan het op hun gebied dan ook niet toe.

    Het creeëren van de recreatiegebieden 50 jaar geleden had als doel de groeiende stedelijke bevolking de gelegenheid te geven het weekend aangenaam door te brengen buiten de stad. Dus als de toegang voor het Twiske ineens niet mee gratis zou zijn zou dat dan ook moeten gelden voor Spaarnwoude waar overigens ook festivals etc gehouden worden? Overigens valt het met de overlast qua bouwverkeer wel mee. Vrijwel alle bouwverkeer naar het Twiske voor de festivals gaat over de Kolkweg rechtstreeks het Twiske in. Als visser bij de molen volg jij waarschijnlijk dezelfde route….

    • Bert Versteeg

     Louis, ik dacht het terrein waar Welcome to the Future wordt gehouden op het grondgebied van Landsmeer ligt.Ik weet dat de Twiske Molen ook in Landsmeer staat of is de sloot tussen het Twiske en het dijkje waar de molen bij staat de gemeentegrens?

     • Louis Dirksen

      Ja en nee. De molen staat inderdaad in Landsmeer aan de oostkant van het Luijendijkje. En nu wordt het moeilijk want dat dijkje vormde ooit met Landsmeer de gemeentegrens. Voor de inpoldering bedijkte het het Twiske waarvan na de inpoldering uitsluitend nog het Zuidertwiske en het Noordertwiske over was. Als sportvisser ken je dat watertje vast wel tussen de Haal en den Ilp. Het Luijendijkje zelf werd bij de inpoldering afgegraven.
      Bij de realisatie van het Twiske is het oude Twiske opnieuw uitgegraven en ligt het er weer vanaf de molen, door de Stotersplas en eindigt dan binnendijks bij het Noordertwiske.
      Globaal ligt dus alles ten Westen van deze waterloop in Oostzaan en alles ten Oosten er van in Landsmeer. Dat is weidegebied en in Oostzaan is het een landschap dat meer aan de zandgronden doet denken. Uitstekend geschikt om duizenden te herbergen bij natte weersomstandigheden.
      Mijn mening over de wenselijkheid daarvan laat ik voor wat hij is want die is genoegzaam bekend………

 • l. Boonstra

  De toegang voor het Twiske moet dus voor Zaanstedelingen verboden worden omdat de SP het er te druk vindt worden. Het is gewoon een kwestie van gelden , wil de omgeving (Amsterdam,Oostzaan,Zaanstad en Waterland) meer subsidie geven kunnen de festivals verdwijnen. Maar vooralsnog hebben de gemeenten het Twiske opgeroepen om meer eigen inkomsten te verdienen en dan moet je nu niet zeuren over de plannen.

 • Martina van Campen

  Ik vind een festival niet op zich het probleem, wel het geluid. Bassen dragen heel ver en maken het voor rustzoekers onmogelijk om naar het Twiske te komen. Rust in je hoofd is essentieel. En dat is erg moeilijk te vinden rondom Amsterdam. Stel grenzen aan overlast van bassen. Het kan zelfs permanent schade opleveren. Tinnitus bijvoorbeeld.

 • Jan Dirk Schouten

  Als de provincie festivals sponsort, dan heb je meerdere petten op. En de exploitant van dit Natura 2000 gebied is ondernemer, dus die ziet dit terrein als commercieel ondernemerspark. De winst gaat naar de festivalondernemer en de schade is voor de burger. En rapporten worden opgesteld met bepaald doel, waarbij de opdrachtgever bepaalt. En thans is het een natura2000 gebied. En wel woningen voor toeristen… En festivals betekenen levenslange gehoorschade. Maar ja dat wil niemand horen. Leer van groningen, hoogovens en toeslagenaffaire.. Sommigen hebben hier geen herinnering aa nl

 • Het Twiske is een beschermd natuurgebied. Sinds 2013 heeft het de Natura2000 status.
  Daarin mag je alleen recreeren zolang het geen schade biedt aan de natuur.
  Er komen al 1,6 miljoen bezoekers.
  Dan moet je niet nog meer recreatie aantrekken.
  Zoals festivals van 32.000 mensen. Of een vakantiepark.
  Je mag al 50 jaar niet overnachten in het Twiske.
  Daarom zitten hier 120 vogelsoorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *