Circa 175 woningen op terrein De Sprong

Op het terrein waar sporthal De Sprong stond, komen zo’n 175 woningen aldus ontwikkelaar Sense Real Estate uit Den Haag.

De bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog (in oprichting) verspreidt morgen een enquête waarin omwonenden hun woonwensen voor de buurt kwijt kunnen.

Dat er tot 11 hoog gebouwd zou kunnen worden, is maar één van de opties. Volgens Gerard Fokke, samen met Marten van Tuijl initiatiefnemer van bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog, zijn er wel 5 scenario’s langsgekomen. Volgens hem is 6 à 7 woonlagen het maximale. En die zouden dan in het midden van het complex moeten komen om zo de zon niet bij andere woningen weg te halen.

Fokke woont al jaren “naar volle tevredenheid” in de buurt en dacht zo’n twee jaar geleden dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een optie zou zijn. Zijn idee was dat er woningbouw ontwikkeld zouden kunnen worden door en voor bewoners die in de wijk willen blijven maar die bijvoorbeeld een groter huis of appartement willen.

Die plannen zijn met de gemeente besproken. Toen bleek dat ook Sense Real Estate plannen had zijn deze vergeleken en is besloten samen op te trekken. Fokke:

“We willen het centrumgebied van Westerkoog graag gedifferentieerd ontwikkeld zien, met bijvoorbeeld ook ruimte voor starters, huur en koop.

In de enquête die we rondsturen wordt niet alleen naar woonwensen gevraagd maar ook naar zaken op het gebied van veiligheid en verkeer.”

Met de bewonersgroep Westerkoog wil de nieuwe groep graag contact, “maar dat is er nog niet van gekomen.”

Abdel Salemi van Sense laat weten dat de plannen

“een woonprogramma van ca. 175 woningen [omvatten]. Afhankelijk van het planvormingstraject, zal dit aantal mogelijk wijzigen. De woningen zullen hoofdzakelijk uit appartementen bestaan die onder andere bedoeld zijn voor senioren, zodat huidige Westerkogers kunnen doorstromen naar passende woningen.”

De foto boven is met toestemming overgenomen van de website van de bewonersgroep Westerkoog. Het is het Spongterrein gefotografeerd op 6 juni 2017.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Jan

  De plannen voor dat middengebied zijn niet zo nieuw hoor. In 2007 hebben de gemeente en de grondeigenaren daarvoor al een toekomstvisie neergelegd. Op 3 september 2008 mochten de bewoners in de Vuister daar kennis van nemen en daarover ‘van gedachten wisselen’ met de toenmalige wethouders H. Luiten en P. Keijzer. In die plannen was toen al rekening gehouden met een sporthal die tegen de vlakte zou gaan, een groter winkelcentrum en (hoog)bouw met (senioren)appartementen. Dat plan wordt nu uit de ijskast gehaald ?

  • Van verschillende kanten hebben wij vragen gekregen over het al of niet toegankelijk maken van de busbrug Westerwatering.

   Binnenkort vindt overleg plaats in de gemeenteraad. B&W kan over dit onderwerp zelfstandig een besluit nemen maar zal zeker rekening houden met de discussie in de raad.

   Tot aan Westzaan toe is men van mening dat de busbrug voor alle verkeer gedurende 24 uur open moet zijn. Dit om sluipverkeer te voorkomen.
   Ook in Westerwatering zelf is men deze mening toegedaan.
   Zo schrijft men ons:
   En het wordt nog erger dat nu zelfs scooters met een blauw plaatje. die normaliter op het fietspad mochten rijden. nu op de weg moeten.

   Zij mogen dus ook vanaf 1 juni a.s. alleen binnen de openstellingstijden over de busbrug rijden.

   Doen ze dit niet dan krijgen ze net zoals alle automobilisten nu ook een bekeuring.
   Waar zijn ze nu helemaal mee bezig in Zaanstad!
   Wij maken ons hier grote zorgen over.
   Zo,n mooie brug die niet gebruikt mag worden dan alleen op bepaalde tijden.
   Vandaar mijn vraag of wij vanuit Hart voor Stad hier nog iets aan kunnen doen of onder de aandacht brengen.

   Anderzijds vindt men in Westerkoog en zelfs Rooswijk dat de busbrug gesloten moet blijven.

   Onze mening is dat alleen op termijn een goede oplossing mogelijk is. Bij de aanleg van Westerwatering en Westerkoog is onvoldoende rekening gehouden met de ontsluiting van deze wijken. Als gevolg daarvan moeten bewoners de wijk verlaten via de naastliggende wijken. Daar komt nog bij dat vanwege de problemen rondom de spooroverweg Guisweg veel sluipverkeer door de wijken wordt geleid.

   Voor wat betreft de ontsluiting van Westerkoog hebben wij het plan SCHANS ingediend dat inmiddels door de gemeente is aanvaard.
   Verder hebben wij het plan GOUW (zie bijlage) voor Westerwatering ontworpen dat alle problemen zou kunnen oplossen. Dit plan heeft de gemeente nog niet aanvaard. De reden daarvan is dat het samenvalt met het verwijderen van de spoorwegovergang naar Purmerend in de Provincialeweg. Dit is ook een belang voor ProRail/NS maar onduidelijk is wie van dit plan GOUW de rekening gaat dragen.

   U ziet, een directe oplossing kunnen wij niet aandragen. Wel brengen onze ideeën wellicht een oplossing voor de toekomst. Het woord is aan de politiek!
   Met vriendelijke groet,

   Vereniging Hart voor Stad

   Jan van der Wardt voorzitter Will Evers secretaris

   • Boon

    Ach ,nog even en de Guisweg is permanent dicht en mogen die Westerkogers heerlijk omrijden via Westzaan. En daar helpt verder geen plan aan. Niet kool en geit sparen maar op de plek van de sporthal nieuwbouw voor de Prinsenstichting en de weg verdiept aanleggen vanuit Westerwatering tot de Rotonde. Kan de andere nieuwbouw mooi boven op die verdiept aangelegde weg.

 • Een JordaanseKalver is AmsterZaans

  Indertijd op een andere website(wolkenkrabbersstad”in het engels) over stedelijke bouwprojecten was er al een mooi groot plan uitgewerkt omtrend omgeving DE Vang vermilioenweg.

 • yvette bos

  Weer voor senioren ? Dus onder de 55 jaar krijgen we helemaal geen kans meer op een huurwoning in deze wijk.
  alle sociale huur is nl al 55 + geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *