Corona-besmettingen door het plafond, ziekenhuisopnames dalen

Het besmettingsniveau in de Zaanstreek is de afgelopen week opnieuw sterk gestegen, het ligt nu rond de 375 besmettingen per dag.

De ziekenhuisopnames stegen met 6 patiënten in de afgelopen week. Het aantal opnames in januari is 14 tot dusver, in december was bijna 70.

In januari zijn er tot dusver 2 Zaanse corona-overlijdensgevallen gemeld bij het RIVM, in heel december was dat 5. Er kwamen afgelopen week geen sterfgevallen bij de in Zaanstreek.

Nederland is in lockdown t/m 14 januari.

Zaanstad blijft in vergelijking met Oostzaan en Wormerland, en zeker in vergelijking met de landelijke cijfers, nog steeds achter qua vaccinaties. Het vaccinatieniveau (2e vaccinatie) stijgt al weken niet meer.


De Zaanse cijfers vertonen hetzelfde patroon als de landelijke. Ook daar daalde het aantal besmettingen tot eind december waarna ze weer stegen – door omikron. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook landelijk dalen. Dat geldt ook voor het aantal IC-opnames (er zijn geen lokale gegevens over IC-opnames). De sterfte daalt sinds half december. Zo’n 45 procent van de Nederlanders is geboosterd, ook hier zijn geen regionale of lokale gegevens (bron: corona-dashboard)


Grafiek boven: aantal besmettingen (absolute aantallen) per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin september van dit jaar: van 200 naar ruim 1.500 eind november. Tot eind december daalde het aantal besmettingen tot ongeveer 800 maar nu ligt het weer op 2.600 – bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige week.

Grafiek onder: aantal besmettingen per dag (gemiddelde van de afgelopen 7 dagen) sinds 1 september van dit jaar. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 373 Zaankanters positief op corona getest.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat iets minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen.

Onder het aantal besmettingen per maand sinds maart 2020.

Het aantal ziekenhuisopnames (onder) steeg tot 14 in januari. In december kwamen 69 Zaankanters met corona in het ziekenhuis. In november was dat 61, in oktober was dat aantal 16.

In december overleden 5 Zaankanters aan corona; in november werden 6 Zaanse corona-doden gemeld. In jauari overleden tot dusver 2 streekgenoten aan corona.

Het aantal sterfgevallen is hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert), het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

De vaccinatiegraad in Zaanstad is lager dan in de buurgemeenten en ook lager dan de cijfers in de Veiligheidsregio en in heel Nederland. Oostzaan en Wormerland scoren rond het landelijk gemiddelde. In vergelijking met vorige weken steeg het vaccinatieniveau niet meer.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.

Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *