In Zaanstad worden steeds minder kinderen gevaccineerd. De vaccinatiegraad zit ver onder de kritische grens van 90 procent. Raadsleden maken zich grote zorgen en dienden de motie ‘Vaccineren houdt onze kinderen gezond’ in. Deze motie werd in donderdagavond – 26 april – in de Raadsvergadering besproken.

Met het indienen van de motie wordt aan de wethouders gevraagd een ambassadeursrol te vervullen als ‘pleitbezorger voor het Rijksvaccinatieprogramma om zodoende meer ouders te overtuigen van de noodzakelijkheid en het nut van het vaccineren van hun kinderen.’

Ouders lijken steeds vaker te kiezen om hun kinderen niet te vaccineren door desinformatie of onvoldoende informatie. Natascha Stroo (GroenLinks) noemt het een ‘virus van desinformatie dat zich razendsnel verspreid door social media als TikTok en Instagram.’

Een meerderheid van de partijen deelt de zorgen, waarbij er onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Deze ligt bij de gemeente. Een vaccinatieplicht invoeren kan niet – en is ook onwenselijk omdat het ingaat tegen het individuele recht op zelfbeschikking – maar het belang van vaccineren onder de aandacht brengen kan natuurlijk wel.

DZ, Denk en PVV voelen niet zoveel voor het vervullen van een ‘ambassadeursrol’ rondom het Rijksvaccinatieprogramma. Maikel Kat (DZ) wilde graag van de indieners horen hoe zij zo’n rol voor zich zouden zien. ‘Gaat dan het college zich in een filmpje laten vaccineren of iets dergelijks?’ Blijkbaar is Maikel Kat even vergeten dat het hier gaat om het vaccineren van kinderen.

Sebnem Pancar (DENK) is ervan overtuigd dat ouders zelf een weloverwogen keuze kunnen maken of ze hun kind wel of niet laten vaccineren. ‘Er is niet iemand nodig om hun proberen te overtuigen hiervan. Daarom stemmen we tegen deze motie.’ Voor een weloverwogen keuze is voorlichting essentieel. Artsen geven aan dat er onvoldoende kennis is bij ouders. Infecties zijn bijvoorbeeld zo zeldzaam geworden, dat veel ouders het belang van vaccineren niet meer inzien. Er wordt gedacht dat het om onschuldige kinderziektes gaat.

Met een grote meerderheid is de motie aangenomen. Er worden gesprekken gevoerd met GGD Zaanstreek-Waterland en gewerkt aan een wijkgerichte aanpak. Verantwoordelijk wethouder Stephanie Onclin (VVD): ‘deze informatie komt nog naar u toe’. Wij houden het voor ‘u’ in de gaten.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Raadsvergadering 25-04-2024, Foto: Vaccinatiefile De Tref 17-04-2024, door Arjen Heistek