In november daalden het aantal Zaanse corona-besmettingen en ziekenhuisopnames. Het aantal sterfgevallen bleef in vergelijking met oktober gelijk (4).

In de Zaanstreek (180.000 inwoners) werden tot dusver ruim 86.500 positieve testen afgenomen, kwamen meer dan 1.300 streekgenoten in het ziekenhuis terecht met corona en overleden minstens 277 mensen aan corona.

Overleden

De drie corona-golven zijn het best zichtbaar bij de overlijdensgevallen. De eerste golf was kort maar hevig (56 doden) en doofde snel uit zodat de zomer van 2020 relatief ‘normaal’ was. In september 2020 kwam de tweede – en meest dodelijke – golf op, die duurde tot de zomer van 2021. Ondanks dat ziekenhuizen beter op de patiënten waren voorbereid, eiste deze golf ruim 160 doden.

De laatste golf, vanaf augustus 2021, kostte aanzienlijk minder levens in de Zaanstreek (60). Tijdens deze golf zorgde ook de vaccinatiegraad (inclusief boosters) voor minder dodelijke corona-gevallen. Het aantal sterfgevallen blijft laag, in mei, juni als juli van dit jaar overleden twee inwoners van Zaanstad aan corona. In augustus ging het om vier sterfgevallen in Zaanstad, in september waren dat er weer twee. In oktober en in november overleden vier Zaankanters aan corona.

Sinds maart 2020 overleden 277 streekgenoten aan corona volgens de cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen is in feite hoger, o.a. omdat het niet verplicht is de oorzaak door te geven aan de GGD’s (waar het RIVM zich op baseert). Het CBS stelt op basis van de cijfers van officiële overlijdensberichten dat het in feite bijna 80 procent hoger is.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn er sinds het begin van de pandemie 1.329 Zaankanters in het ziekenhuis terecht gekomen met corona. De eerst golf duurde kort, de tweede en derde gingen in elkaar over. Ook hier is te zien dat de tweede golf de hevigste was.

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt licht toe te nemen tot vorige maand, na een dieptepunt in mei van dit jaar (10 opnames) was het in juni en juli (23) al ruim tweemaal zo hoog. In augustus nam het af tot 11. In september nam het licht toe met 19 opnames. In oktober ging het om 36 opnames. In november ging het om 16 opnames.

Besmettingen

De grafiek van de positieve testen (ruim 86.500 in totaal) laat een heel ander beeld zien. Laag in het begin toen er nauwelijks getest werd en extreem hoog tijdens de laatste golf. Hier nemen ook de positieve testen weer toe in juni en juli, in augustus en september neemt het weer af, maar in oktober neemt het weer licht toe maar in november neemt het weer af.

De besmettingen (positieve testen) geven slechts een indicatie van het totaal aantal besmettingen omdat minder dan de helft van de mensen die klachten heeft zich laat testen. In 2022 wordt er vooral gebruik gemaakt van thuistesten, en die zitten niet in de cijfers.

In Zaanstad is het vaccinatieniveau (basisserie) het laagst.

Door Piet Bakker. Data: RIVM; grafieken: De Orkaan. Foto (De Orkaan): wachten bij de vaccinatielocatie aan de Industrieweg in Assendelft.