Het Zaans Museum en Filmtheater De Fabriek krijgen opnieuw coronasteun. De Provincie Noord-Holland en Zaanstad steunen het Zaans Museum met € 102.378. Daarvan wordt 35 procent (€ 35.832) door Zaanstad betaald. De rest komt voor rekening van de Provincie.

Filmtheater De Fabriek krijgt € 22.388. Ook hier betaalt Zaanstad 35 procent: € 7.836.

Het Zaans museum werd ook in 2021 ‘ruimhartig‘ gesteund aldus het jaarverslag, Zaanstad steunde het Museum met € 224.000. De Provincie en de gemeente samen gaven in 2021 ook € 474.000 coronasteun aan het Museum en € 44.638 aan De Fabriek*.

In 2020 kreeg De Fabriek ook steun van het Filmfonds. In dat jaar trok Zaanstad ook € 549.000 uit voor culturele instellingen en werd bij het Rijk € 371.000 steun aangevraagd. Ook toen was een deel bestemd voor Zaans Museum en De Fabriek.

Deze extra steunronde komt bovenop de € 11 miljoen subsidie die eind 2020 aan meer dan 100 instellingen werd verstrekt. Geld dat nog over was (€ 2 miljoen) is nu verdeeld. In die ronde kregen De Kunstgreep (Oostzaan), muziekschool Waterland (o.a Wormerland), Fluxus en de Zaansche Molen (Zaanstad) steun.

* De provinciale- en gemeentelijke steun in 2021 is wel aangevraagd door De Fabriek op basis van de verwachte schade die het filmtheater zou oplopen. Toen in de loop van dat jaar bleek dat ook filmtheaters gebruik konden maken van de Rijksregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is daar geld aangevraagd. Daardoor hoefde aanzienlijk minder steun bij de provincie en gemeente worden aangevraagd, Uiteindelijk werd ruim € 2.000 aangevraagd en uitgekeerd.