Overvallen, straatroof, geweldpleging, drugshandel, fraude, overlast, hangjongeren, burenruzies en geluidshinder.

Alle cijfers vanaf 2012, inclusief een prognose voor 2016, gebaseerd op de gegevens van het eerste halfjaar.

Gebaseerd op de voorlopige gegevens verwacht de politie in 2016 ruim 30 straatberovingen, dat is ongeveer gelijk met vorig jaar (32). In 2013 en 2014 lag dat aantal hoger.

Geweldplegingen gaan omlaag, maar waren in 2014 en 2015 aanzienlijk hoger dan in de jaren daarvoor. Ook het aantal overvallen was in 2015 hoger dan in 2014. Voor 2016 wordt een daling verwacht.

 

straatroof

Op de kaart links de plekken met de meeste woninginbraken, rechts straatroof en overvallen (klik voor grotere versie op de kaart).

hotspot-woninginbraken

In de de periode 2015/2016 waren er 79 gevallen van drugshandel, dit cijfer vertoont sinds 2012/2013 een dalende trend. Ook het aantal fraudegevallen ging omlaag.

drugshandel

Het aantal meldingen van overlast door jongeren ging ook omlaag, van ruim 1400 in 2014/2015 naar 1147 in 2015/2016. Drie groepen in Zaandam zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast: jongeren in Zaandam Zuid (Wibautstraat / Morgensterstraat), Zilverpadsteeg en Poelenburg. In de cijfers (t/m juli 2016) zitten wel de busincidenten bij de Morgensterstraat maar nog niet de recente overlast in Poelenburg.

overlast-jeugd

Klachten wegens geluidshinder dalen sinds 2013/2014, de overlast van verwarde personen neemt toe (kaartje links boven: hotspot centrum Zaandam), burenruzies blijven gelijk terwijl de overlast wegens alcohol of drug eerst afnam maar in de laatste periode weer licht steeg.

hinder-overlast