Vorige week verdedigde D66-gedeputeerde Ralph de Vries het provinciale windmolenbeleid met verve: geen windmolens erbij zonder dat er twee andere gesloopt worden, niet dichtbij huizen (600 meter afstand) en altijd minstens zes op een rij.

Zondag stapte Ralph de Vries op als gedeputeerde. Hij kon zich niet langer verenigen met het anti-windmolenbeleid van de provincie. Bovendien kwam hij met grote regelmaat in conflict met D66’ers in de Noordhollandse gemeenten.

Een aantal gemeenten stuurde al eens een brandbrief naar de provincie om de strikte richtlijnen te versoepelen.

Zaanstad waar D66-wethouder Dick Emmer een windmolenproject steunde, heeft daarom ook een potentieel probleem met de provincie.

Alleen het Noordzeekanaalgebied is geschikt, de Hemmes ligt op minder dan 600 meter van huizen. Maar dan nog moeten er zes op een rij en andere windmolens gesloopt worden.