De Den Uylbrug-blogs

Wethouder Leny Vissers-Koopman overleefde een motie van afkeuring tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 februari wegens haar optreden bij het dossier van het Den Uylbrug-drama.

De meeste oppositiepartijen (19 stemmen) zetten hun bezwaren online. Van de coalitie (20 zetels) schreef alleen de ChristenUnie over het brugdrama.

Op de site van GroenLinks verscheen op 11 februari: Onderzoeksrapport brugongeval leidt tot motie van afkeuring.

Het College gaf aan dat het 60.000 keer wel goed gaat bij het openen van bruggen. Wij vonden dit een uitlating die van weinig inlevingsvermogen getuigt. En met het Rapport van de Onderzoeksraad in de hand vragen wij ons met recht af of de gemeente Zaanstad niet gewoon geluk heeft gehad dat er niet vaker ernstige ongelukken zijn gebeurd.

De SP: College weigert boetekleed over drama Den Uylbrug

Na het vernietigende rapport van de onderzoeksraad, zou het het college sieren als ze een knieval maakte. Maar ze gaan ‘vrolijk’ verder en wuiven de haperende camerabeelden en het niet goed registreren van incidenten weg alsof het niks is. Op geen enkele manier ook maar enige vorm van excuus voor de staat van de veiligheid. Ongelooflijk!

ROSA: Veiligheid Den Uylbrug

ROSA is geschrokken van de veelheid aan incidenten. Geschrokken omdat wij geen flauw benul hadden van het feit dat het zo erg gesteld was. Het rapport van DHV uit 2007 leidde weliswaar een aantal verbeterpunten, maar dit werd niet doorgezet in het terugdringen van het aantal incidenten aan de landzijde van de bruggen. De vraag die wij dan ook nogmaals stellen aan de wethouder is: Was zij bekend met deze incidenten? Was zij bekend met de incidentenregistratie? Werd er gedacht aan oplossingen om de incidenten aan te pakken?

DZ: All in a Days Work

De burgemeester liet als portefeuillehouder van veiligheid tijdens het Zaanstad Beraad van 4 februari het woord aan wethouder Vissers-Koopman (ZOG), die het woord voornamelijk aan haar ambtenaren overliet. Vissers-Koopman noemde zichzelf een leek en iemand die niet dagelijks op de werkvloer verkeert. Feit is dat het onderzoeksrapport van de onderzoeksraad voor veiligheid vernietigend oordeelt over de veiligheid van de Zaanse bruggen en hoe het college dat al jaren weet en er niets of weinig aan gedaan heeft.

De POV schreef een Fuck You stukje op hun Facebook-pagina. Bij ZIP hebben we niks kunnen vinden.

De Christenunie schrijft wel over het drama:

Wij willen dit Rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bezien in het besef dat zij dit onderzoek heeft gedaan om van te leren niet om de schuldvraag te beantwoorden. Wanneer partijen daar uitspraken over doen, dan doen wij dat niet. (…) De gemeente heeft daarbij steeds geopereerd binnen (technische) richtlijnen en normen. Nu dit ontoereikend blijkt, schort daar dus ook iets aan. Dit rapport zal aanzetten tot een update daarvan richting deze gewenste integrale veiligheidsbenadering.

ZIP (Update):

De Gemeente Zaanstad, heeft naar onze mening, als brugbeheerder ernstig gefaald met een dodelijk ongeluk als gevolg.

We hebben geen bijdragen, overdenkingen, analyses of andere artikelen kunnen vinden bij VVD, PvdA, CDA, ZOG en D66.

Dagblad Zaanstreek
Op donderdag schrijft Rob Swart “Brugongeluk kan Leny Vissers positie kosten”, “Wethouder aan zijden draad” en “Zij kan vandaag haar laatste dag als wethouder beleven.”

wethouder zijden draad

Een dag later is er van “zijden draad”. “Laatste dag” of “positie kosten” geen sprake meer: “het was volkomen voorspelbaar dat zij geen tik op de vingers zou krijgen voor haar handelen rondom de Den Uylbrug.”

rob swart 12 feb 2016

Amsterdam
In de raad werd permanent gehamerd op de lessen die “alle gemeenten” in Nederland uit dit drama zouden moeten trekken: “veiligheid eerst”. In Amsterdam is dat nog niet doorgedrongen. Daar zet Waternet juist in op centrale afstandsbediening.

In circa vijf jaar worden circa 59 bruggen- en sluizen in Amsterdam omgebouwd tot bediening op afstand. De bediening vindt dan plaats vanuit één centrale bedienpost. Volgens de huidige planning is dit in 2018 gerealiseerd.

Ook in de rest van Nederland is brug- en sluisbediening op afstand al succesvol ingevoerd.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Boon

  De kiezer heeft gesproken en er is een coalitie gevormd. Dat dit een smalle basis is komt gewoon door het versplinterde Zaanse politieke landschap. Ik geloof dat velen een iets bredere coalitie wel willen maar dan rijst de vraag : Met wie.
  Laten we wel wezen de 5 van D’66 inruilen voor de onderling ook verdeelde DZ en POV? Of ZOG voor ROSA . Daar zullen VVD en CDA ook niet blij van worden. Over een paar jaar kunnen de inwoners besluiten of ze een sterker college willen door minder versnipperd te stemmen maar doen ze dat wel dan krijg je dus een college wat muurvast zit.

 • Broekjevol de 3e

  Waarom stelt De Orkaan dat op locatie bedienen beter is als centraal? Waar is dat op gebaseerd?
  Het verleden dat zien dat er ook ernstige ongelukken zijn gebeurd op bruggen die ter plekke werden bediend. Wanneer een brugwachter de juiste middelen tot zijn beschikking heeft en een brug per keer bediend hoeft op afstand bedienen naar mijn idee niet onveiliger te zijn en zou het juist overzichtelijker kunnen zijn op sommige locaties.

 • Zaanse inwoner

  Even voor the record: ZIP heeft hier terdege wel over geschreven, zie http://www.zaanse-inwonerspartij.nl/

 • De Orkaan

  correct, over het hoofd gezien, en nu dus bijgewerkt.

 • Boon

  Ik ben in tijden niet meer op de Den Uylbrug geweest en had gedacht dat er tov van een jaar terug wel wat verandert zou zijn. Laat mij dat nu tegen zijn gevallen. Wel 2 keer met stevige zon tegen maar dan heb je vanwege de afstanden helemaal niet in de gaten dat je nog op de klep onderweg bent. De terugreis met iets minder verblinding maar ik had toch verwacht dat die domme klep een ander kleurtje had gehad . De brug over de Schiethaven heeft inderdaad een andere kleur en zo vergis je jezelf niet. Helaas toch een gemiste kans voor de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *