In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Verzekeringskantoor, rijwielhandel, huisdokter, speeltuinvereniging, pakhuis, badhuis, café, hotel, winkel, weeshuis, ziekenhuis, gemaal, bakkerij, drukkerij, papiermagazijn, sigaren-, verf-, zeep-, veevoeder-, essence-, stijfsel- of machine-fabriek?

Vandaag: R.K. Coöp. De Voorzorg, Rosmolenstraat 32, Zaandam

Opnieuw een bakkerij – de derde al na Excelsior en Verkade.

De Rooms-Katholieke Coöperatie staat aan de Rosmolenstraat 32. In de eerste helft van de vorige eeuw werd er brood gebakken, daarna luxe banket door bakkerij De Zeeuw. In 1990 werd het pand door woningbouwvereniging Goed Wonen gekocht. Tegen een plan voor 15 nieuwe woningen werd toen door omwonenden bezwaar gemaakt volgens De Typhoon van 29 november 1990.

Dat weten we dankzij Aimée Klerk die dat uitzocht en onderstaande foto maakte.

De foto boven is van De Orkaan.

Ook een gevel die de moeite waard is? Stuur ze aan De Orkaan.

Bekijk hier alle afleveringen van De Geveltoerist.