De Geveltoerist #27: R.K. Coöp. De Voorzorg

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Verzekeringskantoor, rijwielhandel, huisdokter, speeltuinvereniging, pakhuis, badhuis, café, hotel, winkel, weeshuis, ziekenhuis, gemaal, bakkerij, drukkerij, papiermagazijn, sigaren-, verf-, zeep-, veevoeder-, essence-, stijfsel- of machine-fabriek? Vandaag: R.K. Coöp. De Voorzorg, Rosmolenstraat 32, Zaandam Opnieuw een bakkerij – de derde al na Excelsior en Verkade. De Rooms-Katholieke Coöperatie […]

» Lees meer