De lucht in: 1000 extra woningen Inverdan

Bij de start van Inverdan waren er 1.900 woningen in het gebied gepland, dat zijn er nu al 2.863. Daarvan zijn er ruim 1100 gebouwd. Die extra woonruimte wordt vooral gecreëerd door te ‘verdichten’ wat betekent dat er in de hoogte gebouwd wordt.

In de laatste Inverdan-update (Actualisatie 17.1 – Inverdan verstedelijkt) worden de belangrijkste veranderingen uiteengezet.

Zo is er een woontoren gepland op de kantorenstrook naast het nieuwe Cultuurcluster (Icoon III, 100 woningen) terwijl de woontoren op de Rozengracht (40 appartementen) hoger wordt dan aanvankelijk de bedoeling was, 56 in plaats van 30 meter. De start van de bouw is voorzien voor het voorjaar van 2018.

In Zaans Hout komt op de plek van het oude belastingkantoor wooncomplexen Heldin en Stelling. Hier
worden ruim 420 woningen gerealiseerd volgens de gemeente (appartementen voor starters in het middeldure huursegment). Voor de zomer van dit jaar begint de bouw van Fier Zaans, een woontoren met 19 appartementen.

Burano

De bouw van 140 zorgwoningen met de naam Burano (afbeelding onder) start naar verwachting in de tweede helft van 2017. Het gaat om het terrein van van voormalige gebouw van Post NL aan het Mahoniehout / Vurehout. In juni 2016 werd het pand gekraakt nadat het volgens de krakers tweeënhalf jaar heeft leeggestaan. Aanvankelijk zou het om 100 zorgwoningen gaan.

Zo gaat de binnentuin van het woon/zorg-complex eruit zien. De oudjes kunnen in ieder geval schaken.

In het centrum wordt in het tweede kwartaal van dit jaar gestart met de bouw van de locatie Kop Noordschebos (onder). Er komen 196 appartementen, “gedacht wordt aan een deel in sociale huur” aldus het Inverdan-rapport.

Noordschebos kan gebouwd worden “zodra het Cultuurcluster met de fietsenstallingen is gerealiseerd”, dan worden de stallingen verplaatst.

In de loop van dit jaar komt meer duidelijkheid over woningbouw op de nu nog braakliggende velden van Verkade, onderdeel van Overtuinen.

 

De Slinger aan de Houtveldweg

De Makelaar

Op de hoek Provincialeweg en de Korte Rozengracht komt project De Makelaar met 20 appartementen. De gemeente wilde dat er middeldure huurwoningen zouden komen maar de ontwikkelaar heeft gekozen voor middeldure koopwoningen. Zaanstad meldt dat het plan “niet meer in een stadium is dat de gemeente op een aanpassing kan sturen.”

Overtuinen en Noordschebos

Het was de bedoeling dat Inverdan afgerond is in 2018 en die ambitie heeft de gemeente nog steeds: “het afronden van het programma eind 2018 is een reële mogelijkheid”, maar voor vertragingen wil Zaanstad alvast een financiële voorziening opgenomen die tot 2022 loopt.

Twee onderdelen, Overtuinen en Noordschebos, zijn zeker vertraagd:

“door de discussie met Verkade en de vertraging bij de Spooroverbouwing loopt de afronding van Overtuinen en woningbouw Noordschebos vertraging op. Dit resulteert in het verlengen van de looptijd van de grondexploitatie naar eind 2022.”

De grondexploitatie van Inverdan heeft een negatief saldo van € 2,06 miljoen per 1-1-2017, dat is € 0,74 miljoen minder dan bij de vorige meting.

De risico’s van Inverdan (20 stuks) en de details van de grondexploitatie zijn vooralsnog geheim.

Afbeelding geheel boven uit Inverdan-rapport, in vogelvlucht: Houtveldweg, Slinger, Heldin en Stelling, Zaag. Hieronder Heldin, Stelling en Zaag (72 vrije sector huurwoningen).

Deel dit artikel:

15 reacties

 • Herman Aartsen

  Blij dat ik er niet hoef te wonen

 • Erik Esteie

  Ik mis de IcoonII, die komt tussen de Icoon en het nieuw te bouwen schip van bijleggen

  http://www.kpo.nl/projecten/project/18

 • Boon

  Het is heel simpel. Je bouwt in het veld of langzaam aan wordt de Zaanstreek een oord van flats. Maar er is in deze regio vraag naar 10.000den woningen maar owee als je naar een polder kijkt. Alleen dat zijn vaak mensen die al in een leuk huisje wonen en anderen een huis met een tuintje ontzeggen.

  • Erik Esteie

   Er is een wezenlijk verschil tussen een paar torens en een wijk vol met flats(hoogbouw met allemaal dezelfde hoogte)

   In een stadsdeel met een paar torens kan je vanaf grote hoogte over de buurt heen kijken en het is niet voor niks dat op de bovenste etages penthouses zitten, het zijn nogal gewilde locaties om te wonen en men is bereid om voor dit uitzicht goed geld te betalen.

   In buurten waar alles op dezelfde hoogte gebouwd is kijk je vaak tegen de galerij van een ander gebouw aan en is het voordeel van de hoogbouw weg en wordt het al gauw een soort van bijlmer, of poelenburg en wordt het al snel minder gewild

   Ik zie het laatste nog niet zo snel gebeuren rond het station van Zaandam, het is een mooie mix van gebouwen met een balkonnetje en gebouwen met een tuintje.

   Bovendien denk ik dat tegenwoordig niet iedereen zit te wachten op een tuintje, sterker nog een frans balkonnetje is al voldoende om in contact te zijn met de buitenwereld(natuur)

   En wat is mooier om van uit een toren uit te kijken(als het helder weer is) over het Westzijderveld, met in de verte de hoogovens

   Ik denk dat we niet anders kunnen dan de hoogte in gaan als we zoveel woonruimte wil creeren voor al die mensen die het nodig hebben. En dan kunnen we hopelijk het open land met rust laten.

 • S de Vos

  En dat straks allemaal over de Houtveldweg,de enigste ontsluitingsweg.Vrees dat het erg druk gaat worden.

 • Boon

  Krijg net het Stadsblad in de bus en daar staat de rubriek “De Fracties nemen stelling”. Heerlijk hoe ze om de hete brij heenlopen. Politieke stokpaardjes maar geen oplossingen. We willen het eigenlijk niet maar ja dat andere wilden we ook al niet dus hoe wurmen we ons onder die toekomst uit.
  Het is heel simpel langs de stations van de Zaanlijn en het spoor naar Purmerend komt nog meer hoogbouw . En ook de Noord ontkomt niet aan hogere flats bij ongewijzigd beleid. Nee niet volgend jaar maar binnen 10 zeker wel. Kijk hoe de SP voor sociale woningbouw preekt maar nergens gratis grond weggeeft.
  Het is vrij simpel de Zaankanter wordt op termijn verdrongen door Amsterdammers. Niet alleen vanwege huur maar nog meer door kooplustige “over het kanaal” wonenden. Zie hoe snel huizen rond de stations verkocht worden door voornamelijk niet Zaankanters. Alleen de lokale politiek valt nu in haar eigen zwaard doordat ze goedkope woningbouw onmogelijk heeft gemaakt.
  Want de vraag blijft waar denkt de Zaankanter straks zijn kinderen te laten wonen.
  Eenvoudig is het niet. Want alleen met wat groen bebouwen ontspant de markt niet daarvoor zal ook DenHaag moeten zorgen dat de druk op de andere zijde van het NZKanaal afneemt . De A8 zit tegen zijn max aan en de A10 loopt ook gemakkelijk vol. Dus zal er bedrijvigheid naar boven het NZkanaal moeten verhuizen. Dat kan alleen DenHaag regelen .
  Bouwen is goed maar wel met flankerend beleid opdat de luchtkwaliteit hier niet nog meer afneemt.

  • themx

   De partijen die het liefst het guisveld vol willen bouwen zijn vaak partijen in de raad die meer rechts zijn en vrije marktwerking willen en het mooi vinden dat de huizenprijs omhoog gaat, want das goed voor de eigenaren.

   Ironisch genoeg zijn het de schreeuwende linkse partijen die juist niet het guisveld willen volbouwen maar wel meer sociale woningen.

   De ironie is, de huizenprijs zal stijgen als de grond schaarser wordt, oftewel door juist niet in het guisveld te bouwen, wordt de kans op sociale en betaalbare koopwoningen kleiner.

   Maar zoals gewend is de linkse politiek voornamelijk gebaseerd op zieltjes winnen en een zeer korte termijn visie.

   Meer woningen op de zelfde hoeveelheid grond betekend altijd prijzen omhoog.

   • Hans Kuyper

    Mijns inziens is het volbouwen van het Guisveld omdat er nu krapte aan woningen is een voorbeeld van kortetermijndenken. Het behoud van de veenweidegebieden is juist een investering op de (veel) langere termijn, ook met het oog op waterberging en CO2-reductie – als we het grondwaterpeil tenminste redelijk hoog kunnen laten. Los daarvan hebben we de open vergezichten nodig om de verdichte binnenstad leefbaar te houden. Het is ook niet voor niets dat de Metropoolregio Amsterdam een landschapsfonds wil oprichten, gevoed door de opbrengst van het binnenstedelijk bouwen.
    Overigens weet ik niet hoe u rekent, maar meer huizen op dezelfde hoeveelheid grond kan heel goed betekenen dat de prijs per huis juist omlaag gaat. Dat daarbij de bouwhoogtes weer stijgen, is een punt van zorg.
    U leest het wel in deze reactie: ROSA houdt niet van schreeuwen en wint ook geen zieltjes, maar waakt over de schoonheid van de Zaan tot in de eeuwen na ons.

    • themx

     Een rijtjeshuis wordt duur ivm minder grond, omdat zoals u aangeeft er ook een flat met meerdere appartementen op had kunnen staan. Ik vind juist denken dat het guisveld nooit bebouwd zal worden een illusie. Het gaat vroeg of laat gebeuren. Als je het niet doet heb je juist meer uistoot in het gedeelte waar mensen leven. Co2 reductie is op het guisveld nihil er staan geen bomen. Liever verkeer spreiden dan wonen in lawaai en smog en een stilte gebied/natura gebied

    • Boon

     Dus zegt ROSA dan maar de lucht in voor de Zaankanters. Ik kan het niet zo anders lezen. Aan de zuidzijde kan niet echt gebouwd worden vanwege Amsterdamse industrie, in de Noord lopen we tegen de gemeentegrens aan. De Oostkant de Zaan en de A8. Blijft de richting West over als daar niet de Schipholcontour op ligt. Dus het Westzijderveld en Guisveld zullen nooit helemaal volgeplempt kunnen worden. Maar aansluitend aan oud WFC en het oude terrein gemeentehuis is inderdaad nog wat ruimte. Wat ruimte maar ook niet heel veel . Die 20.000 extra huizen zullen vooral in de hoogte gebouwd gaan worden.

 • themx

  De schiphol contour loopt vanaf nauerna langs assendelft en passeert saendelft aan de linkerzijde. Guisveld heeft geen schiphol contour alsmede westzijderveld.

  Ook kan de beschermde status opgeheven worden indien een raadsmeerderheid dit wilt.

  Leuk weetje is overigens dat voor de oliecrisis een heel plan lag om het vol te bouwen, hierdoor heeft onze gemeente in grond geinvesteerd dat nooit werd omgezet in duurdere bouwgrond, waardoor de gemeente bijna failiet is verklaart en een tijd onder tochzicht heeft gestaan. De reden om er niet te bouwen was de bewustwording die na de oliecrisis plaats vond. Er zijn investeerders geweest die zeggen dat mede door het bovenstaande Almere werdt geboren. Was namelijkd e bedoeling om van lelystad en grote stad te bouwen en Almere kwam nog niet in de plannen voor. Echter konden er 100.000 woningen niet gebouwd worden in de polder van Zaanstad waardoor deze zijn gebouwd in Almere.

  Het heeft ons als gemeente en dus ook als bewoner gigantisch veel geld gekost door dit gebied als “verloren bouwgrond” te beschouwen.

  • Boon

   Ik meende altijd dat de Schiphol contour tot de Gouw loopt. De watering vanaf zeg maar Hordijk aan de Westzanerdijk. Maar let wel dat betekent niet dat het volgebouwd moet worden.Alleen nu zijn zij veelal tegen die wel een eigen stulpje hebben en niet om de kinderen en kleinkinderen denken van de generaties na ons. Want wel njet zeggen zonder woonruimte te bouwen is slap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *