Bij de start van Inverdan waren er 1.900 woningen in het gebied gepland, dat zijn er nu al 2.863. Daarvan zijn er ruim 1100 gebouwd. Die extra woonruimte wordt vooral gecreëerd door te ‘verdichten’ wat betekent dat er in de hoogte gebouwd wordt.

In de laatste Inverdan-update (Actualisatie 17.1 – Inverdan verstedelijkt) worden de belangrijkste veranderingen uiteengezet.

Zo is er een woontoren gepland op de kantorenstrook naast het nieuwe Cultuurcluster (Icoon III, 100 woningen) terwijl de woontoren op de Rozengracht (40 appartementen) hoger wordt dan aanvankelijk de bedoeling was, 56 in plaats van 30 meter. De start van de bouw is voorzien voor het voorjaar van 2018.

In Zaans Hout komt op de plek van het oude belastingkantoor wooncomplexen Heldin en Stelling. Hier
worden ruim 420 woningen gerealiseerd volgens de gemeente (appartementen voor starters in het middeldure huursegment). Voor de zomer van dit jaar begint de bouw van Fier Zaans, een woontoren met 19 appartementen.

Burano

De bouw van 140 zorgwoningen met de naam Burano (afbeelding onder) start naar verwachting in de tweede helft van 2017. Het gaat om het terrein van van voormalige gebouw van Post NL aan het Mahoniehout / Vurehout. In juni 2016 werd het pand gekraakt nadat het volgens de krakers tweeënhalf jaar heeft leeggestaan. Aanvankelijk zou het om 100 zorgwoningen gaan.

Zo gaat de binnentuin van het woon/zorg-complex eruit zien. De oudjes kunnen in ieder geval schaken.

In het centrum wordt in het tweede kwartaal van dit jaar gestart met de bouw van de locatie Kop Noordschebos (onder). Er komen 196 appartementen, “gedacht wordt aan een deel in sociale huur” aldus het Inverdan-rapport.

Noordschebos kan gebouwd worden “zodra het Cultuurcluster met de fietsenstallingen is gerealiseerd”, dan worden de stallingen verplaatst.

In de loop van dit jaar komt meer duidelijkheid over woningbouw op de nu nog braakliggende velden van Verkade, onderdeel van Overtuinen.

 

De Slinger aan de Houtveldweg

De Makelaar

Op de hoek Provincialeweg en de Korte Rozengracht komt project De Makelaar met 20 appartementen. De gemeente wilde dat er middeldure huurwoningen zouden komen maar de ontwikkelaar heeft gekozen voor middeldure koopwoningen. Zaanstad meldt dat het plan “niet meer in een stadium is dat de gemeente op een aanpassing kan sturen.”

Overtuinen en Noordschebos

Het was de bedoeling dat Inverdan afgerond is in 2018 en die ambitie heeft de gemeente nog steeds: “het afronden van het programma eind 2018 is een reële mogelijkheid”, maar voor vertragingen wil Zaanstad alvast een financiële voorziening opgenomen die tot 2022 loopt.

Twee onderdelen, Overtuinen en Noordschebos, zijn zeker vertraagd:

“door de discussie met Verkade en de vertraging bij de Spooroverbouwing loopt de afronding van Overtuinen en woningbouw Noordschebos vertraging op. Dit resulteert in het verlengen van de looptijd van de grondexploitatie naar eind 2022.”

De grondexploitatie van Inverdan heeft een negatief saldo van € 2,06 miljoen per 1-1-2017, dat is € 0,74 miljoen minder dan bij de vorige meting.

De risico’s van Inverdan (20 stuks) en de details van de grondexploitatie zijn vooralsnog geheim.

Afbeelding geheel boven uit Inverdan-rapport, in vogelvlucht: Houtveldweg, Slinger, Heldin en Stelling, Zaag. Hieronder Heldin, Stelling en Zaag (72 vrije sector huurwoningen).