Als in 2022 het hele plan Nauerna klaar is, moet de afvalberg en het buurtschap ingrijpend veranderd zijn.

De berg (37,5 meter hoog) gaat een park van 60 hectare domineren, met recreatie en meer flora en fauna. Het dorp krijgt een gemeenschapsruimte, een molen en glasvezel.

Dat is te lezen in de eerste uitgave “Buurten, Nieuw voor Nauerna” die in het buurtschap verspreid is.

Het park op de grootste stortlocatie van Nederland krijgt bunkers voor vleermuizen. Er worden meer weidevogels, kleine zoogdieren, vogels en vlinders verwacht. Koeien en schapen zullen de voormalige afvalberg begrazen. Er worden waterpartijen op de berg aangelegd, bos-stroken en een zonneweide voor dagrecreatie.

In Nauerna wordt een molen gebouwd (de Pauw) en een ruimte voor verenigingen in de gemeente. En alle huishoudens krijgen glasvezel: tussen 13 en 31 juli 2015 worden de huizen en woonarken aangesloten.

Maar de afvalberg wordt ook fiks hoger: “De berg heeft nu een hoogte van zo’n 18 meter, maar hij wordt uiteindelijk bijna 40 meter. Dezelfde hoogte als het Hoge Duin in Schoorl” aldus Roel van Gerwen, landschapsarchitect van Landschap Noord-Holland.

Op onderstaande kaart is het rose deel (boven) klaar, het groene deel wordt ontwikkeld (tot 37.50 meter hoog) tot 2022 terwijl het grijze (links onder) bedrijventerrein blijft.

eindplan nauerna

De stortlocatie Nauerna wordt in drie fasen getransformeerd tot een landschapspark van zo’n 60 hectare. De eerste 12 hectare is opengesteld op 27 juni. De tweede fase vergroot het park in 2018 tot 33 hectare en uiteindelijk wordt het park in 2022 voltooid. Tot 1 april 2022 wordt er gestort op de locatie. Gerekend vanaf 2012 komt er 2 miljoen m3 afval bij. Een bedrijfsterrein van 15 hectare voor opslag en recycling van afval.

Bert Krom, directeur Afvalzorg had “liever gezien dat we op onze stortlocatie Nauerna voor onbepaalde tijd hadden kunnen doorgaan met storten. Het storten van afval blijft onvermijdelijk.”

UPDATE 9 juli 2015

Niet iedereen is even happy met de nieuwe inrichting.

Evert Hartog van de SP heeft artikel 51 vragen gesteld over de zaak. De partij vraagt zich waarom het park al open is voordat de gemeenteraad de MER (Milieu Effect Rapportage) en het veiligheidsonderzoek heeft gezien, en voordat het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden.

Ook stelt de partij dat volgens het huidige bestemmingsplan het park mag worden opengesteld voor recreatie als er niet meer wordt gestort. Maar omdat de stort doorgaat tot 2022 vraagt de SP zich af of er recreatief gebruik mag worden gemaakt van het gebied per compartiment of nadat de stortingen in het hele gebied zijn gestopt.

Het college schrijft in haar antwoord dat het park “geen plan- of project- MER plichtige activiteit is” en “dat er veilige recreatie mogelijk is op de eerste fase van park Nauerna.”

Eén van de omwonenden, de heer Konijn uit Nauerna heeft ook gecorrespondeerd de Omgevingsdienst en het Ministerie. Daar is men van mening dat er wel een park mag komen volgens de huidige bestemmingsplannen. De Omgevingsdienst:

Het gebruik van het terrein waar de stortplaats op ligt als park is toegestaan in het bestemmingsplan, zowel in het plan van 1995 als in het plan van 2015. Park fase 1 is aangelegd op delen van de compartimenten 9, 10, 11 en 12. De onderafdichtingen van deze compartimenten dateren van 1989 tot 1991. Volgens voorschrift moet de bovenafdichting worden aangelegd uiterlijk dertig jaar na aanleg van de onderafdichting. Die termijn is nog niet verstreken. De bovenafdichting is nog niet aangelegd. Op het deel van de stortplaats waar park fase 1 ligt, is een leeflaag aangebracht met een dikte van ten minste 1 meter.

De inwoner van Nauerna bestrijdt die lezing, de onderafdichting van compartiment 1 is volgens hem in 1983 aangelegd en die van de compartimenten 3 en 4 in 1985. Volgens de 30-jaarseis uit het Stortbesluit Bodembescherming hadden deze compartimenten al moeten zijn voorzien van een definitieve bovenafdichting om het afval te isoleren van de omgeving.

In het antwoord van het college aan de SP wordt ontkend dat de afdichtingen uit 1983 en 1985 stammen maar uit de periode 1989-1991.