De Peperstraat-moties: Beatrixflat, verkeer, parkeren en vertrouwen herstellen…

Met een kleine doch solide meerderheid (alle coalitiepartijen) werden de plannen voor sloop en nieuwbouw van de Peperstraat akkoord bevonden.

Er is nog geen anterieure overeenkomst met de bouwer, er is geen bestemmingsplan, geen omgevingsvergunning, en ook geen sloopvergunning of milieuvergunning, maar de eerste stappen zijn gezet richting sloop.

Het was een proces dat geen schoonheidsprijs verdiende vanwege de tekortschietende participatie, wethouder Krieger gaf nog eens aan dat het college daarover al spijt had betoond (en beterschap beloofd) maar gedane zaken namen geen keer.

Hartog stapt op

Het proces en het uiteindelijke voorstel werd door Juliëtte Rot van DZ als zodanig slecht beoordeeld dat haar fractie niet alleen tegen het voorstel stemde maar ook tegen elk amendement en elke motie. Evert Hartog van De Socialisten (ex-SP) vond de goedkeuring van de raad zo teleurstellend dat hij na de stemming opstapte en “zich op verdere stappen ging beraden.”

Ook POV en PVV – snierend aangeduid als ‘POVV’ door ex-PVV’er Homme Heida – waren tegen, hun voornaamste bezwaren golden de verkeerssituatie en het parkeerbeleid. Moties van de VVD om dat te gaan onderzoeken kon ze niet over de streep trekken. Heida’s BVNL zag al haar vier moties verworpen (alleen zij zelf waren voor) en stemde ook tegen.

De Partij voor de Dieren stemde om omgekeerde redenen tegen, Melchior Mattens vond het plan veel te asfalt-vriendelijk. Ook DENK en LZ stemden tegen.

Wel werden er een aantal moties aanvaard waardoor het proces wellicht wat bijgestuurd kon worden.

Beatrixtoren

De belangrijkste (in ieder geval in politiek opzicht, want het zorgde ervoor dat ROSA met het plan kon instemmen) was het voorstel om alternatieven te zoeken voor de extra appartementen die de nieuwe woontoren op de plek van de Beatrixflat zou opleveren. Ook mag er beslist niet gesloopt worden voordat de bouwvergunning definitief is verleend. (BVNL, POV, PVV, LZ, DZ en PvdD waren tegen.)

Een motie om B&W op te roepen zich “maximaal in te spannen om het vertrouwen van de bewoners van de Peperstraat te herstellen” werd aangenomen. Evert Hartog: “dat lukt toch niet.”

Parkeerbehoefte

De VVD-motie om “bij verdere uitwerking van de plannen minimaal 1 extra scenario uit te werken waarbij 30 km/uur en gescheiden rijbanen als uitgangspunt wordt gehanteerd” werd ook aangenomen. Die 30 km. was overigens al het uitgangspunt. De motie lijkt vooral bedoeld om de optie om de Peperstraat te handhaven als verkeersader open te houden.

Daarnaast vroeg de VVD om een nieuw overzicht van de parkeerbehoefte en “inzichtelijk te maken hoe eventueel het aantal parkeerplaatsen binnen het gebied en specifiek de parkeergarage vergroot zou kunnen worden en welke kosten daarmee verbonden zijn.” Ook dit werd aangenomen.

Ook een motie van PVV en POV om het aandeel middeldure woningen proberen op te vijzelen van 15 naar 30 procent zonder dat dit ten koste zou gaan van de 30 procent sociale huur, haalde het.

Lees ook: Raad voor sloop Peperstraat, bewoners naar rechter

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Sluit die straat af.
  Maak er een park van.
  Met wandel- en fietspaden.
  Verhuur of verkoop die leegstaande ruimtes als ateliers.
  Te laaaaat!
  De Sjoerd heeft toegeslagen…

 • Kees Hamster

  De lelijkste woontoren van Zaanstad ook wel Beatrix toren genoemd, zou van mij als eerste uit het straatbeeld mogen verdwijnen….

 • Erik schaft

  De markante woontoren van Zaandam zou van mij voor altijd mogen blijven

 • Ron Bouw

  Zaandam heeft wel meer gebouwen gesloopt waar ze later heel veel spijt van hebben gehad: HAVENKANTOOR.
  Prachtig mooi gebouw en het had gespaard kunnen worden, en nu er spijt van hebben.
  Dus laat Sjoerdje een plan bedenken waar de Beatrixtoren behouden kan worden, moet toch niet zo ingewikkeld zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *