De Zaansche Molen nog stap professioneler

Met voltallige instemming van de aanwezige leden werd de benoeming van Katelijne Prinsenburg tot directeur/bestuurder van “de Zaansche molen” maandagavond een feit. Hiermee werd weer een stap gezet naar verdere professionalisering van de vereniging. 

De agenda van de ledenvergadering bevatte eigenlijk allemaal punten waarmee het proces -waarmee twee jaar geleden is gestart- werd geaccordeerd door de leden. Naast de formele benoeming van de directeur, werden de vernieuwde statuten goedgekeurd en werd een “klap gegeven” op de uitbreiding van de Raad van Toezicht. Allemaal onderdelen van het nieuwe plan van aanpak van de vereniging, die overigens onlosmakelijk verbonden is met: de Wind Molen Compagnie. Belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ook latere generaties kunnen genieten van alle Zaanse cultuurmonumenten die zij in beheer hebben. Voor de bezoekers zal er niet zo veel veranderen, die kunnen gewoon genieten van de molens en het molenmuseum. Achter de schermen verandert er wél het nodige. Het streven is om in 2025 – bij het 100-jarig bestaan- klaar te zijn met het organiseren en reorganiseren. In de komende periode ligt de focus vooral op het “huis op orde maken” zoals de nieuwe directeur het noemde. Op de lijst met prioriteiten staan naast professionele personeels- en vrijwilligersbeleid ook belangrijke zaken als samenwerking met de Zaanse Schans en huisvesting van de organisatie. 

Voor een aantal leden was deze vergadering extra feestelijk. Mattijs Ero (molenaar de Ooievaar ea.) en Ed Pielkenrood (vm. bestuurslid ea.) zijn “lid van verdienste” geworden. Martin Schaap (vicevoorzitter) en Sjors van Leeuwen (molenaar de Huisman) werden zelfs benoemd tot erelid. Meer nieuws kunnen we verwachten voor de Zaanse Molendag op 30 september a.s.

Op de foto boven staat Katelijne Prinsenberg tijdens de ALV afgelopen maandag. De foto is eigendom van De Zaansche Molen en gemaakt door Erik Rietman. Kees Malingre schreef het stuk.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Frits Krom

    Ik dacht dat ik lid was van een “Vereeniging”, met een Voorzitter. Heb ik iets gemist? Is de vereniging intussen een Bedrijf geworden, met een Directeur? Of gaan we de koers varen die Ajax al nam: van vereniging naar ’n soort van (Beursgenoteerd!) bedrijf, met directeuren, commissarissen en wat dies nog veel meer zij? Dan kunnen we, als leden, onze borst wel natmaken …

  • Beste Frits, ik weet dat je heel betrokken bent bij de vereniging (al lid sinds 1967). Wij zijn en blijven een erfgoed vereniging die als kernwaarde heeft dat we onze molens goed beheren en behouden. Op de ALV zijn er meerder vragen door leden gesteld over het hoe en waarom. Deze zijn beantwoord en uitvoerig besproken. Ook heeft onze voorzitter Jan Goedhart daarnaast uitgelegd dat wij dienen te voldoen aan de “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen“. Dat is nu geformaliseerd door de instelling van een Raad van Toezicht en directeur-bestuurder. (En natuurlijk kunnen wij als vereniging niet beursgenoteerd worden;-)) Onze algemene ledenvergadering is en blijft ons hoogste beslisorgaan.
    Hartelijke groet, Katelijne Prinsenberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *