Eind deze maand moeten de ‘uiteindelijke aanbiedingen’ voor het uitvoeren van alle werkzaamheden bij de Thorbeckeweg bij de gemeente Zaanstad binnen zijn. De opdrachtverstrekking moet rond zijn in april 2023.

Weggebruikers zullen daar nog weinig van merken. Het is vooral een bestuurlijk proces. Maar het gaat wel om één van de grootste infrastructurele ingrepen in Zaanstad. De hele Thorbeckeweg moet op de schop, met als hoogtepunt de aanleg van een viaduct bij de Wibaustraat.

Daarnaast komt er een nieuwe fietsbrug en een fietstunnel, wordt de Westkolkdijk afgesloten, krijgen de afritten van de A8 meer rijstroken en wordt het Shell-station verplaatst. Het Esso-tankstation aan de Westkolkdijk verdwijnt.

Of er dit jaar nog gebouwd wordt is zeer de vraag. De aanbesteding dreigde al te mislukken omdat de aannemers het niet voor het aangeboden bedrag wilden doen: “door de inmiddels alom bekende prijsstijgingen in de bouw, dreigt die aanbesteding helaas te mislukken als het plafondbedrag niet wordt opgehoogd” schreef wethouder Gerard Slegers aan de raad.

In de planning staat “vanaf eind 2023/begin 2024 start de daadwerkelijke uitvoering” maar het werk aan de weg zal pas in 2024 kunnen beginnen. Het Shell-tankstation wordt in 2023/2024 verplaatst.

Voor 2023 is de belangrijke vraag of er een aannemer wordt gevonden en of de benodigde vergunningen (stikstof!) wel op tijd rond komen.