De helft van de fliebertjes op de Wilhelminabrug is inmiddels verdwenen. Van de overblijvers is meer dan de helft beschadigd of afgebroken.

Een klein groepje fliebers houdt dapper stand maar ook zij moeten eraan geloven. In de Integrale Veiligheidsscan van de gemeente wordt gesteld dat ze vervangen moeten worden door kleinere exemplaren die tegen een stootje (of trap) kunnen.

Alles duidt erop dat dit niet het einde van de fliebertjes-soap zal zijn. Als de kleinere exemplaren niet kapot kunnen of niet meegeven, zijn ze in verkeerskundig opzicht ‘meedogenloos’ en in feite nog veel gevaarlijker dan de bestaande exemplaren.

Dat deze ‘slechte’ fliebertjes geplaatst zijn is sowieso een ontwerpfout, anders zouden ze niet binnen een maand moeten worden vervangen. Waarom voor deze oplossing is gekozen is een raadsel, ze is niet genoemd in het verkeerskundig onderzoek van bureau Goudappel. (Wij kunnen ook nergens ander een dergelijke toepassing van deze ‘oplossing’ vinden.)

Het is niet de enige ontwerpfout. Ook is het nieuwe asfalt niet goed aangebracht waardoor er een ‘geul’ moet worden opgehoogd.

En als derde moet er een aanduiding met een ‘fietslogo’ op de straat worden aangebracht. Of dat zomaar kan is de vraag. Als Zaanstad wil dat alle fietsers gebruik maken van de fietspaden en niet over de autoweg gaan, zou een verkeersbesluit nodig zijn. Dat heeft tijd nodig.

Dat alles in een paar dagen geregeld zal zijn (Slegers: “voor eind 2021 alle problemen opgelost’) lijkt uitgesloten, nu zijn de fietspaden al 587 dagen afgesloten (alhoewel de roadblocks opzij zijn geschoven zodat er toch gefietst wordt).

Tijdens het laatste Zaanstad Beraad waarin de zaak aan de orde kwam (Jan de Vries van D66 en Jan de Laat van GL wilden alsnog een andere variant) zei Slegers dat er binnen 5 jaar weer een andere oplossing komt in verband met herinrichting Zaandam Centrum Oost.

Ondertussen heeft de Fietsersbond aangekondigd dat ze “niet meewerkt aan mogelijke opties die zijn voorgesteld . Wij blijven bij ons standpunt om de fietsers op de rijbaan te houden.”