De familie Groen, bewoners van de Hemkade in Zaandam, hangt een aangifte van smaad en laster boven het hoofd. Een mail van de familie Groen aan de raad van 23 mei is zo “belastend voor de professionele eer en goede naam van de daarin met naam genoemde ambtenaar” dat burgemeester Hamming dat openbaar moet corrigeren. Bovendien gaat hij juridische stappen overwegen.

Hamming schrijft dat de familie Groen* al eerder over de schreef is gegaan door te “suggereren dat met naam genoemde ambtenaren ongeoorloofde acties zouden uitvoeren”. Ondanks dat deze berichten volgens de burgemeester “onterecht en ongepast waren”, heeft Zaanstad daarop niet publiekelijk gereageerd “om verdere escalatie van de toch al gespannen verhoudingen met betrokkenen, te voorkomen.”

Integriteit

Maar nu is de maat vol. In de recente mail schrijft de familie Groen dat er sprake zou zijn van een “lopend integriteitsonderzoek naar de door hen met naam genoemde ambtenaar.” Maar, zo schrijft Hamming: “Die persoonlijke beleving van de betrokkenen wordt niet ondersteund door de feiten.”

Die feiten zijn volgens de burgemeester dat de familie Groen “veelvuldig gebruik [maakt] van diverse bestuursrechtelijke ingangen om verzoeken en meldingen in te dienen. Daarbij gaat het met name om verzoeken om handhaving en Wet open overheid (Woo), ingediende klachten, integriteitsmeldingen en mailberichten met (meestal aantijgende) vragen over de gemeentelijke opvolging van hun verzoeken en meldingen.”

Bij Zaanstad is wel een ‘integriteitsmelding’ ontvangen, maar dat “betekent principieel geenszins dat er daarom sprake is van een integriteitsonderzoek.” Maar de burgemeester moet wel ‘vooronderzoek’ doen. Dat heeft hij gedaan en geconcludeerd dat de “ontvangen melding niet is onderbouwd met enig concreet feit” en dat hij daarom ook niet zal overgegaan tot het instellen van een onderzoek.

Rechtszaken

Uit Raadsinformatiebrief lijkt ook op te maken dat een geweigerd verzoek om informatie (Woo) aan de basis ligt van de recente beschuldigingen, Zaanstad heeft daarbij gebruik gemaakt van de ‘antimisbruikbepaling’ van de Woo omdat er “kennelijk andere bedoelingen achter hun Woo-verzoeken schuilgaan dan het verkrijgen van publieke informatie.”

Zaanstad en de familie Groen zijn al jaren in een miljoenen kosten loopgravenoorlog verwikkeld over de toegang tot het huis van de familie. Die loopt – volgens hen door toedoen van Zaanstad – over particulier terrein van de North Sea Venue, en daar willen ze een eind aan gemaakt hebben. Zaanstad lijkt ten einde raad en heeft als laatste optie uitkoop van Groen tot haar beschikking. Ondertussen ontmoeten ze de familie Groen vooral in de rechtszaal. In mei 2024 deed de Raad van State nog uitspraak in vijf zaken tussen Zaanstad en de familie Groen. Drie daarvan werden ongegrond verklaard, in twee andere trok de familie Groen aan het langste eind.

UPDATE: Dossier ontploft : machtsmisbruik, bedreiging, integriteit.

* Hamming noemt de naam van de familie Groen niet. Dat is onze inschatting. In Raadsinformatiebrief van Zaanstad gaat het om de ‘betrokken bewoners’ van Hemkade 51. De mail zelf staat niet in de lijst met ingekomen brieven van Zaanstad.

Door Piet Bakker. Bronnen: Raadsinformatiebrief, uitspraken Raad van State en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Elvira Groen bij inspraak in november 2023, op de achtergrond haar moeder.