Nadat Zaanstad het dossier Hemkade recent opwaardeerde tot een mogelijke rechtszaak over laster en smaad, is de zaak in een stroomversnelling geraakt. De familie Groen beschuldigt B&W en ambtenaren van Zaanstad van machtsmisbruik. Tegen DZ-raadslid Juliëtte Rot is een integriteitsonderzoek gestart. De familie Groen heeft een mail naar burgmeester Hamming gestuurd waarin ze stellen zich bedreigd te voelen.

Recent escaleerde de zaak na een Woo-verzoek (Wet open overheid) van de familie Groen. Dat werd door Zaanstad niet in behandeling genomen omdat de gemeente vond dat er misbruik van de Woo werd omdat “verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie”.

Doel zou zijn een ambtenaar van Zaanstad zwart te maken. Burgemeester Hamming schreef dat hij naar aanleiding van de mails van de familie Groen overwoog juridische stappen te ondernemen omdat in de mails de suggestie werd gewekt dat er een onderzoek tegen een ambtenaar zou lopen. Dat was niet het geval aldus Hamming.

Integriteitsonderzoek

Het draait in de meest recente aflevering van het drama Hemkade dus om het afgewezen Woo-verzoek. Dat verzoek is – evenals het antwoord van Zaanstad en de mails van de familie Groen – niet openbaar gemaakt door de gemeente. Maar uit de brief van de advocaat van de familie is wel af te leiden dat naast het Woo-verzoek ook een integriteitsonderzoek is gevraagd naar een ambtenaar van Zaanstad. Vanwege die vraag zou niet aan het Woo-verzoek zijn voldaan. Zo’n integriteitsonderzoek bestaat dus niet volgens Hamming, hij heeft alleen ‘vooronderzoek’ gedaan om te bepalen of er aanleiding was tot zo’n formeel onderzoek en dat was niet het geval.

Uit de brief van Advocatenkantoor Lavain van de familie Groen aan Zaanstad is inderdaad af te leiden dat een ‘met name genoemde ambtenaar’ van de gemeente bij de familie in het vizier is. In 21 van de 27 vragen die de advocaat aan de gemeente stelt gaat het om deze ambtenaar. Daarnaast worden er vragen gesteld over de onderhandelaar die namens de gemeente met de partijen op de Hemkade moet praten over een eventuele uitkoop.

De advocaat schrijft ook dat er sprake is van “machtsmisbruik door zowel het gemeentelijk bestuur als het ambtelijk apparaat” en dat Zaanstad met “diverse onjuistheden” de reputatie van de familie Groen schaadt. De familie Groen heeft aan burgemeester Hamming gemaild dat ze zich bedreigd voelen door wat hij aan hen heeft geschreven.

‘Belangenverstrengeling’

De zaak heeft zich ook uitgebreid tot de gemeenteraad van Zaanstad. Raadslid Juliëtte Rot van DZ mailt aan haar collega-raadsleden dat ze maandag 3 juni door de burgemeester is “aangesproken in het kader van de gedragscode. Ik zou de schijn van belangenverstrengeling wekken, ten aanzien van enkele inwoners. Het gesprek kenmerkte zich dusdanig door verschillende aantijgingen en aannames, dat ik de burgemeester zelf heb verzocht om een onderzoek naar mijn integriteit.” Rot laat aan De Orkaan weten geen idee te hebben waarop die ‘belangenverstrengeling’ zou slaan, daarom heeft ze zelf ook aangedrongen op een formeel onderzoek.


Met de laatste ontwikkelingen is de geest volledig uit de fles bij de Hemkade en is de kans op de-escalatie miniem geworden. Hamming dreigt naar de rechter te stappen en de advocaat van de familie Groen zal waarschijnlijk hetzelfde doen als zijn vragen niet afdoende worden beantwoord. Het zijn zeker niet de eerste en vast niet de laatste rechtszaken in dit dossier. En dan komt er ook nog een integriteitsonderzoek. Ondertussen blijft de ongewenste situatie op de Hemkade zelf in stand.

Door Piet Bakker en Merel Kan. Bronnen: Hemkade-dossier Orkaan, mailverkeer tussen verschillende partijen in bezit van De Orkaan. Reacties van Zaanstad en Juliëtte Rot.