Volgende week dinsdag behandelt de Raad van State in Den Haag maar liefst vijf zaken die spelen tussen de Elvira Guiliazova en Zaanstad.

Ondanks voortdurende inspanningen om het probleem op te lossen, staan beide partijen opnieuw voor het hekje in de Hofstad. De gemeente Zaanstad, de North Sea Venue (Hemkade 48) van Ivar Moens en de familie Groen, bewoners van Hemkade 51, voeren al zo’n jaar of tien een juridische strijd over het gebruik van het terrein, de kosten voor de gemeente (en de strijdende partijen) zijn inmiddels enorm.

De rechtbank Noord-Holland heeft in december 2022 geoordeeld in vijf zaken. In enkele daarvan werd wel deels in het voordeel van de familie Groen geoordeeld, maar bleven bijvoorbeeld besluiten wel in stand. Het gaat in die gevallen om de eis om handhavend op te treden tegen illegale schuttingen en een hekwerk.

De derde zaak betrof een verzoek om handhavend op te treden tegen afgesloten openbare wegen (die toegang tot de woning van de familie Groen gaven), hier werd het beroep ongegrond verklaard. De familie Groen wil daar het oordeel van de Raad van State over. In de vierde zaak oordeelde de rechtbank in eerste instantie dat het verzoek om handhavend op te treden tegen een hekwerk zonder vergunning ongegrond was. Dat moet worden teruggedraaid volgens de bezwaarmakers.

De vijfde zaak betrof eveneens een verzoek om handhavend op te treden tegen hekwerken, waarbij het beroep gegrond werd verklaard maar het bezwaar niet-ontvankelijk werd verklaard. Ook daar is de familie Groen het niet mee eens.

Raad van State

De Raad van State, als hoogste rechterlijke instantie op bestuurlijk gebied in Nederland, behandelt geschillen tussen burgers en de overheid.

De openbare zitting van de enkelvoudige kamer van de Omgevingskamer (Unit R1) van de Afdeling bestuursrechtspraak is op dinsdag 12 maart 2024 in Den Haag, Kneuterdijk 22, zaal 1. Het begint om 10.00 en duurt de hele ochtend.

Door Nick Boeske. Bron: agenda Raad van State en eerder nieuws op De Orkaan. Meer lezen: dossier Hemkade. Foto: De Orkaan.