DZ-raadslid Juliëtte Rot heeft een klacht ingediend tegen burgemeester Jan Hamming bij de ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam waar Zaanstad onder valt. De klacht is een reactie op het integriteitsonderzoek dat Hamming naar Rot laat doen. Hamming gaat een extern bureau inschakelen om een mogelijke schending van de integriteit door DZ-fractievoorzitter te onderzoeken.

Rot stelt dat ze de burgemeester zelf heeft gevraagd om onderzoek naar haar integriteit in te stellen nadat ze maandag 3 juni werd aangesproken door Hamming (zelf noemde ze dat een ‘Foei-gesprek’). Hamming had haar gezegd dat ze met haar optreden “de schijn van belangenverstrengeling [zou] wekken.”

Aantijgingen

Rot was het niet eens met de ‘aantijgingen’ en drong zelf aan op een onderzoek. Dat Hamming zelf het onderzoek zou hebben geïnitieerd klopt niet volgens Rot: “Dat dit onwaar is, kan ik bewijzen” schrijft ze in de brief aan de ombudsman. Bij het gesprek zouden gemeentesecretaris Gerda Blom en DZ-raadslid Jos Kerkhoven aanwezig zijn geweest. Ze klaagt bij de ombudsman Hamming aan “wegens het bewust foutief informeren van de gemeenteraad van Zaanstad.”

Rot heeft ook aangekondigd een Woo-verzoek (Wet openbare overheid) in te dienen om de gegevens die Hamming tot zijn gesprek met Rot zou hebben gebracht boven water te krijgen. Welke ‘zorgen’ de burgemeester had, wilde Hamming niet aan Rot vertellen, ook “documentatie omtrent de concreet benoemde handelingen” zei ze niet van de burgemeester te krijgen. Die wil dat via het externe onderzoeksbureau laten lopen.

Hemkade

Het lijkt in de zaak te gaan over het dossier Hemkade en een zaak waarbij een inwoner van Krommenie met succes rechtszaken won over de WOZ. De DZ-fractievoorzitter heeft regelmatig vragen gesteld over beide dossiers, ze schreef eerder: “dat komt mij nu te staan op verdachtmakingen welke niet onderbouwd zijn”. Rot liet eerder ook weten via de DZ-website dat ze beschuldigd wordt van het doorspelen van vertrouwelijke informatie.

Door Piet Bakker. Bronnen: brief van Juliëtte Rot op de website van DZ en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Rot en Hamming bij raadsvergaderingen.