‘Wegens sluiting eendenopvang een grote koepel met gaas af te halen tegen een kleine donatie voor de eenden in Oostzaan’, luidt de Marktplaats-advertentietekst. Het is einde oefening voor muskuseendenparadijs Ducktopia in Oostzaan en een nieuwe plek lijkt nog ver weg. 

Het paradijs ligt er troosteloos bij, het is een baggerzooi. Het laatste busje lobbesen vertrekt morgen richting Denemarken. De eenden zijn op verschillende plekken ‘herplaatst’. Sommigen gingen naar fokkers. Ganzenparadijs Akka’s in Dalen zegt nog met Oostzaan in onderhandeling te zijn, maar vooralsnog ging daar geen eend heen. 

De opvang staat stil en beheerder Cor Hottentot doet wat hij met beperkte middelen kan om de groeiende overlast in het dorp te beheersen. Tot half april heeft hij de gemeente beloofd dat te doen, maar daarna stopt het. Hij kan ook weinig: geld voor voer krijgt hij niet en fysieke ruimte om de diertjes een plek te geven is er amper. Zijn eigen tuin zit al vol. 

Afgelopen januari meldden we nog dat er hoop gloort voor de eendenopvang. Stichting Ducktopia werd toen opgericht en daarnaast verliep een gesprek met Oostzaan hoopvol: er waren enkele stukken land in beeld binnen het dorp en daar zou ‘welwillend naar gekeken worden’. Het ging om een stuk in De Haal en een stuk bij Skoon. 

Wij vroegen de gemeente hoe het daarmee staat. Vandaag werd duidelijk dat er geen schot inzit: 

‘Op 20 april controleert de gemeente of de afspraken over de eenden en op het terrein zijn nagekomen.’ 

Pas daarna zullen ze een start maken met hun eigen toezegging: 

‘De gemeente onderzoekt de aanvraag (en toetst dit aan het bestemmingsplan) wanneer de huidige afspraken rond Ducktopia zijn nagekomen door beheerder.’

Waar de gemeente wel hulp bij heeft geboden is een snelle ontmanteling van het eenden-burgerinitiatief: 

‘De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de beheerder en (financiële) ondersteuning geboden, oa voor de uitplaatsing, door containers beschikbaar te stellen en bij het beperken van rattenoverlast.’ 

Oostzaan zegt geen indicatie te hebben van toegenomen overlast sinds de eenden niet meer in Ducktopia terecht kunnen. 

Door: Merel Kan met behulp van Orkaan-dossier, Ducktopia, woordvoering Gemeente Oostzaan