Ducktopia is op slot. Het voederteam mag er niet meer bij. Daarbij heeft de gemeente afgelopen donderdag aan de Ducktopianen verteld dat het einde oefening is. Wethouder Dral was uitgenodigd voor dat gesprek*, maar zij liet zich niet zien. 

De woordvoerder van de wethouder laat weten dat aan deze beslissing een collegebesluit ten grondslag ligt, maar daarover kunnen wij niets terugvinden. 

De gang van zaken rond de eendenopvang is op z’n minst curieus te noemen. 

Hoe het begon

Ducktopia ontstond in 2019. En, je zou het bijna vergeten, maar toen, nog maar vier jaar geleden, spleten de waggelende lobbessen Oostzaan in tweeën. Het ene kamp vertroetelde ze en voerde ze bij, het andere kamp schopte ze lam of reed ze dood. 

Cor Hottentot besloot er iets aan te doen

De historische band die Cor heeft met Oostzaan, gaat minstens zo ver terug als die van de eenden en hij wist precies wat er misging. Hij nam contact op met De Orkaan om zijn kennis te delen. Op dat moment zaten er slimme mensen bij OVER-Gemeenten die zagen dat de kennis van Cor onderdeel zou kunnen zijn van een oplossing. Zij gaven hem en de eenden een kans, en hij kreeg hulp, een plekje onder de hoogspanningsmast, er ontstond een bloeiende groep van mensen die op de juiste plaats (slootkant) het goede voer gaven, en elkaar informeerden. Het effect was niet alleen dat de overlast in het dorp verdween, maar ook dat de populatie kleiner en de eendensoort gezonder en (nog) vrolijker werd.

Daaraan komt nu een eind. Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie wordt met de grond gelijkgemaakt.

Hoe het eindigt? 

De woordvoerder van wethouder Dral meldt dat Oostzaan het hek niet op slot heeft gedaan. Dat zou een initiatief zijn van de aannemer. Ducktopia moet op slot, maar ‘op termijn’. Dit omdat de overlast te groot is de buren blijven klagen. 

Dat er overlast is bevestigt Cor Hottentot: 

‘Er zijn simpele oplossingen om die overlast terug te dringen, maar juist in afwachting van de herinrichtingsplannen voor de waterberging voor Tennet stond alles stil. Het onderhoud, het zaaien van gras, uitdiepen van het water en het aansluiten van de vijver op buitenwater stelden we uit.’ 

De beslissing van het college komt volledig onverwacht. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan de oprichting van een stichting: 

‘We hebben een voorzitter, penningmeester, secretaris… een heel bestuur. We waren klaar voor het beloofde bemiddelingsgesprek met de gemeente, maar werden in plaats daarvan overvallen door een ambtenaar die er nog maar een maand zit. Wethouder Dral bleef weg. Er werd met een brief gezwaaid waarin alles ‘zwart op wit’ stond, maar die brief kregen we niet.’ 

Cor en het team begrijpen niets van de beslissing: 

‘De logica ontbreekt! Er wordt straks veel geld betaald om de eenden naar Drenthe te vervoeren. Dat kost mankracht, vervoer en verblijfskosten. Maar de loslopende eenden hier in het dorp gaan zonder ons beheer het oude gedrag weer vertonen. Met alle gevolgen van dien.’ 

We hebben de wethouder gevraagd hoe deze beslissing tot stand is gekomen, en de woordvoerder is momenteel op zoek naar het collegebesluit. Ook hebben we de aannemer gevraagd waarom het hek op slot ging. Daarbij hebben we gevraagd naar de geheimzinnige brief. Daarin zou de datum dat Ducktopia definitief moet sluiten staan. Wordt dus vervolgd…

*In de eerste versie stond ‘zou aanwezig zijn’, maar hoewel zij duidelijk door de aanwezige ambtenaren werd verwacht, bestrijdt Oostzaan dat nu.

Door Merel Kan: interview Cor Hottentot en informatie woordvoerder wethouder Dral