ROSA-lijsttrekker Ruud Pauw overweegt een klacht in te dienen tegen DZ-voorman Aart Molenaar omdat deze Pauw uitgemaakt heeft voor een “lid van de bonnetjes-Gestapo”. (Wat de Gestapo was kunt u hier lezen.)

Ruud Pauw is één van de leden van de commissie die moet beoordelen of de uitgaven van fracties (en waar ze gemeenschapsgeld voor krijgen) rechtmatig zijn. DZ zeilt al jaren scherp aan de wind bij deze uitgaven: in 2013 ging het om €3.510 voor ongespecificeerde “inhuur externen”, “vergaderkosten”, “organisatiekosten” en “kantoorkosten”.

Sinds dit jaar wordt er echter scherper op de verantwoording gelet. DZ huurt extern kantoorruimte en wil dat vergoed zien – daarmee is de partij een uitzondering omdat er voor alle fracties vergaderruimte beschikbaar is. Pauw en zijn collega vonden dat ze dit vraagstuk voor moesten leggen aan het Presidium (de fractievoorzitters) en desnoods aan de raad zelf. Molenaar wil dat niet – als het namelijk wordt afgekeurd moet DZ de huur zelf betalen.

Blogger Edwin Broekhuizen was getuige van wat zich vervolgens afspeelde:

Tijdens de behandeling van de begroting riep hij, buiten de microfoons om uiteraard, één van de onderzoekende raadsleden toe: Jij van de bonnetjes-Gestapo. (…) Het ‘controlerende’ raadslid heeft buiten de vergaderzaal aan de fractievoorzitter gevraagd om excuses, hetgeen geweigerd is. Op de vervolgopmerking: “ik sta echt op excuses want neem dit hoog op en zal hier anders een klacht over indienen” was de reactie: “u krijgt geen excuses, dien maar een klacht in. Ik maak hier een rel van”.

Het gaat dus om Ruud Pauw (Rosa) en Aart Molenaar. Pauw bevestigt tegenover De Orkaan dat Molenaar hem inderdaad uitgemaakt heeft voor lid van de bonnetjes-Gestapo en dat hij nadenkt over een klacht: “Dat klopt. Klacht heb ik nog in overweging.” De Orkaan heeft bevestigd gekregen dat de woordenwisseling door meerdere aanwezigen is gehoord.

Ook Aart Molenaar is om commentaar gevraagd, hij heeft tot dusver niet gereageerd. Op Twitter zijn de partijleden stil.

Het incident is er één in een lange reeks. Eerder ontving ex-Rosa raadslid Erik Schaap een bijna-doods-bedreiging van Molenaar en deelde DZ’er Eric Sellmeijer – op het inmiddels spoorloos verdwenen 14 in een dozijn blog – Monumenten Spreken voorzitter Merel Kan in bij de NSB. Dat het blog verdwenen is wekt geen verbazing (hier de verdwenen blogpost), echt positieve oppositie werd er niet bedreven, Sellmeijer schreef bijvoorbeeld over “de harde plassers en natte broekjes van de collegeleden” (ook verdwenen, hier de versie die De Orkaan bewaarde). Twee weken geleden Twitterde Aart Molenaar nog: “D66 maakt opnieuw duidelijk dat ze sch***t heeft aan de ondernemers van #achtersluispolder.”

Aart wil een rel, hij krijgt er een.