DZ: “Hoe ver is het onderzoek naar Biladi?”

In oktober 2017 sloot Zaanstad shishalounge Biladi aan de A.F de Savornin Lohmanstraat 7 voor vier weken. Er was een veel te hoge concentratie koolmonoxide geconstateerd terwijl er ook sprake was van een strafrechtelijk onderzoek “waarbij de openbare orde in het geding is”.

Eind juli gaf Zaanstad Biladi – inmiddels Biladi Tapas Lounge – vergunning om deuren in de tussenmuur naar nr 9 te maken. De winkelfunctie wordt daarmee omgezet in horeca.

Juliëtte Rot van DZ vraagt aan het college van B&W “wat de status van het strafrechtelijk onderzoek waar ‘Biladi Lounge’ en “indien het strafrechtelijk onderzoek niet is afgerond, is uw college met ons van mening dat het verlenen van een omgevingsvergunning de rechtsgang mogelijk beïnvloedt?”

Als het strafrechtelijk onderzoek wel is afgerond, vraag Rot, “wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?”

DZ wil ook weten of deze bestemming wel past binnen de ideeën die in MAAK.Zaanstad zijn geformuleerd over de toekomst van het gebied.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *