€1,2 miljoen per jaar extra voor Poelenburg

Zaanstad wil €1,2 miljoen per jaar extra voor Poelenburg uittrekken. Met dat geld moet onder meer extra straattoezicht worden gefinancierd.

Bovendien gaat de gemeente onderzoeken of de woningtoewijzing in de wijk anders geregeld kan worden waardoor er “een grotere diversiteit in de wijk naar leefstijlen en inkomensgroepen” zou kunnen komen.

Wijkwethouder Dick Emmer zegt in een persbericht van de gemeente dat Poelenburg “Hard en zacht” wordt aangepakt, “zacht in het bieden van ondersteuning van bewoners die vooruit willen, maar tijdelijk hulp nodig hebben. Hard tegen crimineel gedrag, overlast op straat of niet willen integreren”.

Volgens wethouder Jeugd Jeroen Olthof is het lastig om snel concrete resultaten te zien:

“De effecten van de voorgestelde acties en investeringen zullen we vooral terugzien op lange termijn; op korte termijn zullen de effecten in bijvoorbeeld statistieken niet volledig zichtbaar worden.”

Concrete gaat het om de volgende maatregelen:

 • Voorschools aanbod vervroegen van 2,5 naar 2 jaar. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 2 jaar aanmelden voor voorschools aanbod op de peuterspeelzaal.
 • Aanpak vuil op straat. De gemeente zet voor de wijken twee straattoezichthouders in met een vuilophaalwagen.
 • Samen met corporaties gaat de gemeente kijken naar mogelijkheden om te sturen op een grotere diversiteit in de wijk naar leefstijlen en inkomensgroepen. Ook wordt onderzocht of het nodig is om vanuit het rijk toestemming te vragen om meer mogelijkheden om te sturen op de bevolkingssamenstelling.
 • Iedereen die kan werken moet aan het werk. Wie geen Nederlands wil leren kan gekort worden op de uitkering. Een aantal inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar (vrijwilligers)werk. Het gaat in deze wijk om grotere aantallen.
 • Ouders worden actiever benaderd en begeleid bij het aanmelden van hun kinderen bij een sportvereniging. Als dat op financiële bezwaren leidt kan gebruik gemaakt worden van de regeling ‘meedoen Zaanstad’.

De gemeenteraad neemt in februari 2017 een besluit over het actieplan.

Niet volledig zichtbaar in statistieken?

Waarom de resultaten niet zichtbaar zouden zijn is niet geheel duidelijk. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de voorschoolse opvang kan gewoon geteld worden, evenals het aantal kinderen dat zich bij een sportclub aanmeldt. Ook de klachten over het huisvuil worden gewoon geteld. En als de gemeente “grote aantallen” mensen “naar (vrijwilligers)werk” gaat leiden en uitkeringen gaat korten zijn daar ook cijfers over.

Wat er precies met straattoezicht wordt bedoeld is overigens niet duidelijk. Politie? Handhaving? BOA’s? Streetcornerwerk? Sociaal Wijkteam? Het “Hard tegen crimineel gedrag, overlast op straat of niet willen integreren” lijkt nogal vaag vormgegeven.

In de eerste plannen stond ook dat illegale onderhuur – die groot zou zijn in de wijk – aangepakt zou moeten worden. Dat onderdeel zit niet in dit deel van het plan.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • erik

  Aha ! autochtonen staan al in de rij te wachten om daar te kunnen wonen

 • arie

  gelukkig weer wat geld naar poelenburg wat ik mij afvraag is hoeveel er al in deze bodemloze put gestort is??

 • themx

  Wanneer wordt er begonnen met de bouw van het buurthuis?

 • Monique

  Hadden ze 10 jaar terug moeten doen !!!! Dan waren de winkeliers misschien nog gebleven. Nu is het dus alleen nog water naar de zee brengen. Geen winkels geen toekomst voor nieuwe bewoners die meer te besteden hebben. Ik persoonlijk kom nooit meer in deze wijk. Gemeente en woningbouw heeft mij 20 jaar voorgelogen op een toekomst daar.

 • doruk

  mensen in deze poelenburg nodig hebben een markt of een grote winkel centrum ,bekende winkels zoals etos, hema, c&a

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *