EBS, de nieuwe busvervoerder voor Zaanstreek-Waterland vanaf 2024, gaat de remise aan de Sluispolderweg 12 in Zaandam inrichten voor elektrische bussen. EBS heeft toegezegd in haar concessie-periode volledig elektrisch te gaan rijden.

Voor het starten van de ‘busremise ten behoeve van elektrische bussen’ is een melding bij Zaanstad gemaakt.

De dienstregeling van EBS, die de concessie overnam van Connexxion, zal grotendeels gelijk zijn aan die van de vorige vervoerder.

Het personeel gaat over naar EBS. Volgens chauffeurs is er wel een groot tekort aan personeel. EBS rijdt nu al langer dan gebruikelijk met ‘zomerdiensten’.

Wethouder Gerard Slegers zei eerder:

“Het is onze ambitie om de hele ov-keten voor 2025 CO2-neutraal te krijgen. Vanaf volgend jaar december gaan in de concessie Zaanstreek-Waterland daarom ook alleen elektrische bussen rijden. Aanvullend op de verduurzaming van de bussenvloot zetten we in op de doorontwikkeling van ov-knooppunten die onder andere faciliteren in deelmobiliteit en met de transitiestappen die GVB zet op weg naar een CO2-neutrale bussenvloot, zijn we als Vervoerregio straks weer koploper zero emissie in Nederland”.

De OV-knooppunten die ‘faciliteren in deelmobiliteit’ staan dus voor 2024 op de agenda.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bronnen: EBS (ook foto), eerder nieuws op De Orkaan, Melding activiteitenbesluit Zaanstad.