Eerste bewoner via ‘voorrangsregeling’ in Poelenburg/Peldersveld

De eerste bewoner die met een voorrangsregeling een woning heeft gekregen in Poelenburg/Peldersveld, woont daar nu.

De gemeente en de wooncorporaties geven voorrang aan werkenden bij de woningtoewijzing. Wie een bijstandsuitkering krijgt, laag opgeleid is of ‘slecht’ bekend staat bij de politie, maakt minder kans.

Zaanstad heeft aan Rijksoverheid gevraagd om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te mogen passen in Poelenburg en Peldersveld. In de raad was een meerderheid voor de plannen. ROSA, GroenLinks en SP waren tegen. De regeling geldt tot april 2021.

De regeling op de website van Zaanstad:

“U komt in aanmerking voor voorrang op een sociale huurwoning in Poelenburg of Peldersveld als u een inkomen uit werk heeft. Mensen die bij een maatschappelijke organisatie werken, zoals een ziekenhuis of school, hebben een streepje voor. Ook als u pensioen, vut, studiefinanciering ontvangt of een startkwalificatie heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor voorrang. Een startkwalificatie is een opleiding vanaf havo en mbo-2 of hoger.”

Voor het krijgen van een huisvestingsvergunning in Poelenburg en Peldersveld onderzoekt de politie ook het gedrag van de toekomstige huurder:

“staat u bij de politie slecht bekend dan komt u niet in aanmerking. De politie geeft de uitkomsten van het onderzoek door aan de gemeente. De gemeente besluit dan om wel of geen huisvestingsvergunning te geven.”

Ook in WoningNet is de regeling beschreven voor toekomstige bewoners.

Deel dit artikel:

19 reacties

 • Henk Terol

  Mede op initiatief van Democratisch Zaanstad is dit beleid vorm gegeven. Met als voorbeeld in Rotterdam heeft DZ een voorstel ingediend die bijdraagt aan het verminderen van een te eenzijdige samenstelling van bewoners met o.a. een achterstand op de arbeidsmarkt in deze wijken. Door te selecteren op een ander opleidings en inkomensprofiel kan de samenstelling meer in verhouding komen met de gemiddelde samenstelling in Zaanstad. Mooi resultaat van lokale politiek die natuurlijk door de genoemde fracties niet past bij hun politieke agenda. Deze beleidslijn past uitstekend bij die van Democratisch Zaanstad.

 • Bruce

  Op zich een goed idee om in die wijken te werken aan het veranderen van de samenstelling van de wijk, maar ik vraag mij wel af waar de (lange termijn) werkzoekenden en mensen met een verleden van ‘slechte bekendheid’ bij de politie zullen moeten wonen. Hoewel het goed is dat deze groepen niet allemaal bij elkaar worden gehuisvest (met mogelijk neerwaartse spiraal als gevolg), zullen zij toch ergens moeten wonen. En het lijkt mij dat uitgesloten worden van de woningmarkt ook niet bevorderlijk is voor de kansen op een betere toekomst. Heeft de gemeente ook een plan om deze mensen te helpen met huisvesting buiten Poelenburg en Peldersveld?

  • joop tralala

   Ik denk dat Bruce dat beter aan de heer Terol kan vragen aangezien de heer Terol er zo trots op is dat hij (lees Democratisch Zaanstad) dit voor elkaar gekregen heeft. Dat er meerdere partijen ook voor moeten zijn vergeet de heer Terol gemakshalve. Veer in je eigen r… stoppen gaat op een gegeven moment stinken. Het wachten is nu dus op de oplossing die de heer Terol zal geven op de vraag van Bruce

   • Henk Terol

    De heer Tralala kan blijkbaar niet goed lezen. Heb nog wel een brilletje.

    • joop tralala

     U laat de vraag van Bruce onbeantwoord. Wat gebeurt er nu met die mensen die geweigerd gaan worden. Hutje op de heide??? Makkelijk om iets te bepalen zonder de mogelijke consequenties te overzien.

  • Bart Prins

   Dit is een unieke maatregel, voor een wijk met unieke problemen. Deze maatregel vloeit voort uit wat de bewoners zélf hebben aangegeven wat zou werken: een minder scheve samenstelling. Dat is democratie op lokaal niveau. Het belang van deze wijken is op dit moment groter dan het belang dat bepaalde mensen persé in deze wijken een woning willen.

   • Bruce

    Meneer Prins, u begrijpt mij verkeerd. Het gaat niet om het feit dat mensen persé in deze wijken een woning willen, maar dat voor dergelijke mensen deze wijken vaak de enige mogelijkheden bieden. Een minder scheve samenleving betekent niet het uitsluiten van de ene groep, maar een menging lijkt mij. De vraag is daarom waar de mensen terecht moeten, die nu oververtegenwoordigd zijn, en dus geweerd worden, uit deze wijken. Ik pleit er niet voor dat deze mensen alsnog een woning in Poelenburg of Peldersveld krijgen, maar ik stel een vraag wat er met deze soms kwetsbare mensen (dan heb ik het eerder over de bijstandsgerechtigden dan de mensen met politie-bekendheid) moet gebeuren. Maken die onderdeel uit van het plan, of alleen voor wat betreft het feit dat zij daar in elk geval niet mogen wonen?

    • Bart Prins

     Bruce, inderdaad, er zullen ook uitkeringsgerechtigden zijn die voor Poelenburg kiezen omdat daar nog een béétje kans was om aan een woning te komen. Die wijk valt nu weg. Ik ben geen politicus, maar denk dat het heel lastig wordt hier iets op te verzinnen dat wettelijk stand houdt.

 • Nicky075

  Het is nu ook niet zo dat de bewoners zelf met dit voorstel kwamen, de voorzet werd ze wel degelijk gegeven. Maar goed, laten we het initiatief omarmen en de tijd geven. De diepgewortelde problematiek zal je hiermee niet oplossen maar wellicht verplaatst je het perspectief.

 • Frank Peter

  Prima initiatief, hadden ze véél eerder moeten doen. Dit soort regels voorkomt ghettovorming en is een goede stok achter de deur voor de iets minder gemotiveerde burger; zo laat je zien dat maarschappelijk goed bezig zijn loont!

 • Hans

  Het mag dan met nog zoveel voorwaarden omgeven zijn, willekeur dreigt. Al helemaal met de krankzinnige druk op de woningmarkt waar het voor juist die huurders die afhankelijk zijn van sociale huisvesting niet makkelijk toeven is. Dan heeft een verhuurder makkelijk kiezen. Bruce maakt terecht een punt van bv bijstandsgerechtigden en andere mensen die daarvan afhankelijk zijn. Vergeet ook niet hen die een keer wat hebben gestolen of als lastig iha bekend staan zonder persé crimineel of kwaadaardig te moeten zijn etc etc, die dus een kruisje achter hun naam hebben. En waar moeten zij naartoe?
  Dit soort ‘onderscheidende’ maatregelen leggen de bijl aan de wortel van onze samenleving: solidariteit. Want als dit werkt, waar houdt het op?
  Doet me denken aan het ‘social contract’ dat in China is ingevoerd. Een ultieme en genadeloze nachtmerrie.

  • joop tralala

   Helemaal mee ens met Hans en Bruce. Het wachten nu is dus op een antwoord van de initiatiefnemers waaronder de trotse heer Terol.

  • Bart Prins

   Hans, het gaat niet om mensen met een ‘kruisje’ achter hun naam door een eenmalige winkeldiefstal. Het gaat om notoire overlastgevers.

  • Henk Terol

   beste Hans, je reactie is eenzijdig. Het worft tjjd om altkjd maar de zirlige kaart in Zasndam te trekken. Het is hoognodig om een een evenwichtere samenstelling in inkomens, opleiding, kwaliteit en bestedingsruimte van de inwoners in Zaaandam te realiseren. De Rotterdam wet afgeleide is voor Joop Tralala natuurlijk spugen in de linkse zorgpot. Missvhien kunt u zich vinden dat genoeg is genoeg. In Zaandam is de ptonlematiek in deze wijken blijkbaar voor u beiden te accepteren. U ontkent de enorme criminaliteit, willekeur van acceptatie door de linkse moraal van psppen en nat houden, en wegkijken en vooral niet ingrijpen. Het is noodzakelijk om de twee genoemde wijken stap voor stap naar evenwichtigere samenstelling te sturen door een gefaseerde stadsbrede visie. Dat valt ongetwijfeld weer verkeerd want dan blijkt hoe desastreus te lang de linkse trom heeft geregeerd.

   • Bruce

    Maar is het in de evenwichtige samenstelling dan ook niet nodig dat in duurdere wijken woningen met voorrang beschikbaar worden gesteld aan minderbedeelden? Zoals bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden? Het klopt dat het niet gezond is dat alle ‘probleemgevallen’ geconcentreerd zijn in Poelenburg en Peldersveld, maar is een wijk met alleen maar boven modaal wel goed voor de evenwichtigheid?

 • Marga

  Heeft iemand al opgemerkt, dat de huren in deze wijken al eerder gigantisch omhoog zijn gegaan?? Mooie melkkoe ook zo. En verplaats je het probleem nu niet naar wijken waar de mensen met lagere inkomens enzovoorts nu wel terecht kunnen??
  ALS ze al ergens terecht kunnen, gezien de enorme krapte op de woningmarkt…
  Ik woon al 22 jaar in het zelfde huis in Peldersveld. Intussen alleen in een eengezinswoning. Ik zou dit huis heel graag aan een gezin gunnen, maar ook hier gaat de huur na mijn vertrek richting liberale huurgrens. En zelf zou ik 100 tot 150 euro meer huur moeten gaan betalen, voor een flatje dat nog niet de helft is van dit huis. De hele huursector is een puinbak, en dit soort maatregelen doen daar absoluut geen goed aan. De problemen worden alleen nog maar groter!

 • Ton van Harlingen

  En dat niemand mag kopen of verkopen (of een huis huren), dan die het merkteken van het beest op het voorhoofd heeft… (Openbaring 13).

  • De Orkaan

   Terug naar de Bijbelschool… in de Orkaan-huisbijbel (en dat is de enige echte) wordt niet gerept over huurcontracten.

   • Ton van Harlingen

    Alle gekheid op een stokje, onder ‘kopen en verkopen’ wordt begrepen het economisch proces als geheel, dus met inbegrip van zoiets als huurcontracten. Een beest kenmerkt zich door een gebrek aan intelligentie. Vandaar dat wereldlijke staten en steden vaak een dier als symbool hebben, bijvoorbeeld een leeuw of een walvis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *